Besluitenlijst raad van bestuur AGBIM

Besluitenlijst raadplegen
Je kan de besluitenlijst van de vergaderingen online bekijken. 

  1. Surf naar de kalender met de vergaderingen. 
  2. Ga naar de datum van de vergadering. 
  3. Klik op grijze balkje ('RVBIM') om de besluitenlijst van de vergadering te bekijken. 

Besluitenlijst raadplegen

Wil je een beslissing opvragen? Volg dan de procedure openbaarheid van bestuur.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Archief besluitenlijst raad van bestuur AGBIM 2019-2021

Contactinformatie