Jeugdraad

Logo jeugdraad

De Jeugdraad is het officiële advies- en inspraakorgaan voor alle onderwerpen die te maken hebben met het Maaseikse jeugdbeleid. Als het over kinderen en jongeren van Maaseik gaat, zal de Jeugdraad haar stem laten horen en meewerken aan tal van projecten om hen het leven aangenamer te maken. De Jeugdraad bestaat uit afgevaardigden van jeugdverenigingen en geïnteresseerde jongeren. De Jeugdraad vergadert maandelijks en wordt ondersteund door de jeugddienst.