parkeren.jpg

Bovengronds parkeren

Waar parkeren

 • Bovengrondse parking bij de sporthal, bereikbaar via de Van Eycklaan en de Sportlaan. Vanaf deze parking is het een tiental minuten stappen tot op de Markt en het handelscentrum van Maaseik.
 • Prijs
  gratis

Maak je gebruik van één van de betalende parkeerplaatsen, neem een ticket of betaal via sms of de app en je parkeert automatisch de eerste 15 minuten gratis.

 • Bovengrondse parking, bereikbaar via de Boomgaardstraat
 • Prijs
  € 1/uur voor max. 2 uur

 • Prijs
  Markt: € 2,40/uur voor max. 2 uur

 

Parkeervergunningen/parkeerkaarten

retributiereglement 28-06-2021

 • voor inwoners (gedomicilieerd in) van de binnenstad van Maaseik
 • overal parkeren, behalve op de Markt, het Muntplein en shop&go parkeerplaatsen 
 • nodige documenten:
  • kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig (recto verso)
  • kopie van de eID (identiteitskaart)
 • Prijs:
  • eerste bewonerskaart: €60
  • tweede bewonerskaart op hetzelfde adres: €80
  • 50% korting voor personen met VT-statuut (verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg), mits voorlegging van een attest van de mutualiteit

Parkeerkaart online aanvragen.

Handleiding online aanvragen parkeerkaart voor bewoners

 • voor bedrijven/instellingen in Maaseik
 • aantal parkeerkaarten: onbeperkt
 • overal parkeren, behalve op de Markt, het Muntplein en shop&go parkeerplaatsen
 • nodige documenten:
  • kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig (recto/verso) 
  • kopie van de eID (identiteitskaart) 
  • bewijs van tewerkstelling (loonfiche, contract, …) 
  • uittreksel uit het handelsregister (verkrijgbaar bij de Kruispuntbank van Ondernemingen)
 • Prijs:
  • vergunning 0,5 jaar: €125
  • vergunning 1 jaar: €250

Parkeerkaart online aanvragen.

Handleiding online aanvragen parkeerkaart voor handelaren

 • voor dokters en verpleegkundigen
 • overal parkeren, behalve op de Markt, het Muntplein en shop&go parkeerplaatsen
 • max. 1 uur parkeren met parkeerschijf
 • nodige documenten: 
  • kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig (recto/verso) 
  • kopie van de eID (identiteitskaart) 
  • bewijs van het medisch beroep
 • Prijs:
  • €10 euro per jaar

Parkeerkaart online aanvragen.

Handleiding online aanvragen parkeerkaart voor medische doelgroepen

 • aan te vragen bij de sociale dienst van het OCMW 
 • kaart wordt afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid
 • houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap mogen overal in Maaseik gratis parkeren, op voorwaarde dat de kaart zichtbaar achter de voorruit ligt. Bovengronds parkeren is gratis, ook op plaatsen die niet voorbehouden zijn voor personen met een handicap.

 • verkrijgbaar aan de snelbalie (Lekkerstraat 10 - Maaseik)
 • prijs: €2
 • 2 uur parkeren in de blauwe zone
 • enkel een Europese parkeerschijf is geldig

 • na aanvraag: 5 gratis parkeerplaatsen op de Markt
 • parkeren toegelaten vanaf een kwartier voor tot een kwartier na de plechtigheid

 • voor het uitvoeren van werken in een zone voor betalend parkeren of in een blauwe zone
 • geldt enkel voor de parkeerplaats, vermeld op de parkeerfaciliteitenkaart, laat geen vrij parkeren toe in de stad
 • prijs:
  • €2,50 / parkeerplaats / dag
  • €25 / parkeerplaats / maand

Contactinformatie