parkeren.jpg

Bovengronds parkeren

Parkeerkaart voor bewoners

 • voor inwoners (gedomicilieerd in) van de binnenstad van Maaseik
 • overal parkeren, behalve op de Markt en op het Muntplein 
 • nodige documenten:
  • kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig (recto verso)
  • kopie van de eID (identiteitskaart)
 • Prijs:
  • eerste bewonerskaart: €60 euro
  • tweede bewonerskaart op hetzelfde adres: €80
  • 50% korting voor personen met VT-statuut (verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg), mits voorlegging van een attest van de mutualiteit

Parkeerkaart online aanvragen.

Handleiding online aanvragen parkeerkaart voor bewoners

Parkeerkaart voor handelaars

 • voor bedrijven/instellingen in Maaseik
 • aantal parkeerkaarten: onbeperkt
 • overal parkeren, behalve op de Markt en op het Muntplein
 • nodige documenten:
  • kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig nodig (recto/verso) 
  • kopie van de eID (identiteitskaart) 
  • bewijs van tewerkstelling (loonfiche, contract, …) 
  • uittreksel uit het handelsregister (verkrijgbaar bij de Kruispuntbank van Ondernemingen)
 • Prijs:
  • vergunning 0,5 jaar: €125
  • vergunning 1 jaar: €250

Parkeerkaart online aanvragen.

Handleiding online aanvragen parkeerkaart voor handelaren

Parkeerkaart voor medische doelgroepen

 • voor dokters en verpleegkundigen
 • overal parkeren, behalve op de Markt en op het Muntplein
 • max. 1 uur parkeren met parkeerschijf
 • nodige documenten: 
  • kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig nodig (recto/verso) 
  • kopie van de eID (identiteitskaart) 
  • bewijs van het medisch beroep
 • Prijs:
  • €10 euro, ongeacht in welke maand de vergunning aangevraagd wordt

Parkeerkaart online aanvragen.

Handleiding online aanvragen parkeerkaart voor medische doelgroepen

Parkeerkaart voor personen met een handicap

 • aan te vragen bij de sociale dienst van het OCMW 
 • kaart wordt afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid
 • Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap mogen overal in Maaseik parkeren, op voorwaarde dat de kaart zichtbaar achter de voorruit ligt. Bovengronds parkeren is gratis, ook op plaatsen die niet voorbehouden zijn voor personen met een handicap.

Parkeerschijf

 • verkrijgbaar in de Parkeerwinkel 
 • prijs: €2
 • 2 uur parkeren in de blauwe zone

Parkeren bij huwelijk in stadhuis

 • na aanvraag: 5 gratis parkeerplaatsen op de Markt
 • parkeren toegelaten vanaf een kwartier voor tot een kwartier na de plechtigheid

Parkeerfaciliteitenkaart

 • voor het uitvoeren van werken in een zone voor betalend parkeren of in een blauwe zone
 • geldt enkel voor de parkeerplaats, vermeld op de parkeerfaciliteitenkaart, laat geen vrij parkeren toe in de stad
 • prijs:
  • €2,50 / parkeerplaats / dag
  • €25 / parkeerplaats / maand

Contactinformatie