Bestaansjubilea verenigingen

Erkende verenigingen die een speciale verjaardag vieren, kunnen rekenen op steun van het stadsbestuur.

Je kan een tussenkomst in de receptiekosten aanvragen bij de dienst feestelijkheden (evenementen@maaseik.be). Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, en voorlegging van de nodige bewijsstukken ontvangt je vereniging maximum 125 euro.

Contactinformatie