Grafconcessie: aanvraagformulier

Retributie voor de graf- en columbariumconcessies

Adresgegevens 1
Verzoek je het stadsbestuur een concessie te verlenen? *
Verzoek je het stadsbestuur over te gaan tot de levering en plaatsing van ee grafkelder voor deze concessie? *
Verzoek je het stadsbestuur een concessie te verlenen voor de bijzetting in het columbarium van een urne? *
Aantal urnen *
Verzoek je het stadsbestuur een concessie te verlenen voor de begraving van een urne? *
Aantal urnen *
Begraafplaats *

In deze concessie mag begraven worden:

Geboortedatum *
Persoon toevoegen *
Geboortedatum *
Persoon toevoegen *
Geboortedatum *
Persoon toevoegen *
Geboortedatum *

A. Grafconcessies

  • 1 of 2 personen boven elkaar (2 m²): €1000
  • 2 of 4 personen (4 m²): €2000
  • urne(n) in begraving voor 1 of 2 personen (80 cm x 80 cm): €750
  • urnen in begraving voor 4 personen (160 cm x 80 cm): €1500

 

B. Grafkelders

  • 1 of 2 personen (2 m²): €450
  • 2, 3 of 4 personen (4 m²): €900

 

C. Columbariumconcessies

  • urne in de nis voor 1 of 2 personen (34 cm x 39 cm): €750