personen-met-een-beperking.jpg

Tegemoetkoming voor personen met een beperking

​Als persoon met een beperking heb je misschien recht op een tegemoetkoming. Dat houdt in dat je maandelijks een vast bedrag op je rekening gestort krijgt. Er bestaan 3 types tegemoetkomingen:

 • Kan je door je beperking niet gaan werken? Of werk je wel, maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen? Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). 
 • Ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je beperking een invloed op je zelfredzaamheid? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT). 
 • Ben je 65 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je beperking invloed op je zelfredzaamheid? Dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). Deze laatste noemt nu een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.​

Voorwaarden

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB), nu zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:

 • ​je bent minstens 65 jaar oud 
 • je hebt een verminderde graad van zelfredzaamheid van minimaal 7 punten 
 • je verblijft permanent in België 

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met je inkomen en van je partner Integratiegemoetkoming (IT): 

 • je bent ouder dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar 
 • je hebt bijkomende kosten om je in het maatschappelijk leven in te passen door een vermindering van de zelfredzaamheid 
 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister 
 • je verblijft permanent in België 

Procedure

Hoe doe je zelf een aanvraag? 

 • ​Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op http://myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen. Je geeft de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen. Heeft je arts geen recente informatie over je medische situatie, dan maak je het beste een afspraak bij hem of haar. 
 • Je kan terecht bij het OCMW om een aanvraag te doen:
  • ​Je maakt een afspraak met de sociale dienst.  Een afspraak maken kan online, via onze snelbalie of telefonisch 089 560 560. Een maatschappelijk werker helpt je dan verder met het in orde brengen van je aanvraag. 
  • Je kan ook elke tweede maandag van de maand, in het sociaal huis (OCMW) in Maaseik, terecht op de spreekuren van 13.30 tot 15 uur​ bij de dienst tegemoetkoming voor personen met een beperking zelf ( FOD).

Meebrengen

​Identiteitskaart en pincode, bankkaart, naam huisarts.

Bedrag

n.v.t.

Uitzonderingen

n.v.t.

Contactinformatie