Centrum voor dagverzorging het Maashuisje

​​​​​​​​Het centrum voor dagverzorging het Maashuisje geeft je graag info over dagopvang voor senioren en helpt je mee zoeken naar de beste hulp in het aanbod van woonzorgdiensten. Het centrum voor dagverzorging biedt opvang aan ouderen die nog thuis wonen en overdag nood hebben aan verzorging of gezelschap.

Wat mag je verwachten?

  • persoonlijke begeleiding en verzorging in de activiteiten van het dagelijks leven
  • stimulatie van de zelfredzaamheid
  • zinvolle dagbesteding met een gevarieerd activiteitenaanbod
  • psychische ondersteuning
  • warme maaltijd.

Deze opvang betekent een ondersteuning voor de mantelzorg. Hoe doen we dat? Zorgkundig, verplegend en paramedisch personeel bieden zorg op maat. Samen met een groep gedreven vrijwilligers zorgen zij voor een huiselijke sfeer.

Voorwaarden

Het centrum voor dagverzorging richt zich voornamelijk naar zorgbehoevende ouderen die geen acuut medisch toezicht nodig hebben. Ook jongere mensen met een fysieke of psychische handicap kunnen er terecht op voorwaarde dat ze positief staan tegenover het leven met ouderen. Het centrum staat open zowel voor inwoners van Maaseik als van de omliggende gemeenten.

Procedure

Bij interesse neem je telefonisch contact op met het centrum voor dagverzorging waarna een inschrijving op de wachtlijst volgt. Het centrum contacteert je als er een plaats is en maakt een afspraak met je om alle opnamedocumenten in orde te brengen.

Bedrag

De dagprijs bedraagt € 31,84. Het vervoer kost € 5,00 per dag + een kilometervergoeding die ongeveer overeenkomt met hetgeen je van de mutualiteit terug krijgt voor het vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum. Je bent vrij om van dit vervoer gebruik te maken. Er is tevens een tussenkomst van de mutualiteiten voor het verblijf in het centrum voor dagverzorging. (info hierover krijg je in het centrum)​

Uitzonderingen

n.v.t.

Regelgeving

​Kli​k hier voor de interne afsprakennota.