banner-opstartend-taxibedrijf.png

Taxivergunning

​​
Maak hier​ een afspraak

​​​​​Voor het uitbaten van een taxidienst heb je een vergunning nodig van de stad of de gemeente waar je deze dienst wilt uitbaten. 
Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe regeling van toepassing in verband met het individueel bezoldigd personenvervoer (straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer). 
Bij een taxidienst bepalen de klanten de bestemming. Er is ook geen vast traject en er zijn geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

Vanaf 1 juli 2020 moet ook iedere bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert over een bestuurderspas beschikken.
Die bestuurderspas wordt aangeleverd door de gemeente. 

Voorwaarden

Voorwaarden zijn terug te vinden in het aanvraagformulier.

Procedure

Maak hier​ een afspraak​​

Aanvragen tot het bekomen van deze vergunning moeten aangetekend worden verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. 
U kan uw aanvraag ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij de dienst lokale economie of de aanvraag indienen via het online platform Centaurus. Maximum drie maanden na de indiening van de aanvraag ontvangt u al dan niet een vergunning.

Het aanvragen van een bestuurderspas gebeurt ook bij de dienst lokale economie.

MeebrengenBedrag

Er wordt jaarlijks een retributie geheven voor de afgifte van een taxivergunning, dit per voertuig vermeld in de vergunning.

Ook voor de bestuurderspas wordt een retributie geheven.

Uitzonderingen

N.v.t.

Regelgeving