lokaal-overleg-kinderopvang.jpg

Lokaal overleg Kinderopvang

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe bestuursploeg in Maaseik zal ook de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang opnieuw worden hersamengesteld alsook het opnieuw verkiezen van een voorzitter. Bijgevolg stellen we die functie opnieuw open.
 
Het Lokaal overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad met een vertegenwoordiging vanuit het politieke beleid, Kind en Gezin en lokale actoren (afvaardiging van allerlei diensten die kinderopvang voorzien of met kinderen werken, vertegenwoordigers van scholen en ouderraden, ouders enz).
Wat doet het LOK? Het LOK
 • formuleert adviezen rond te nemen initiatieven in verband met kinderopvang;
 • keurt beleidsvoorstellen op het vlak van kinderopvang goed of af;
 • kan haar medewerking verlenen aan initiatieven op vlak van kinderopvang;
 • tracht het aanbod op vlak van kinderopvang op mekaar af te stemmen;
 • en wil overkoepelend en/of ondersteunende initiatieven van alle partners organiseren, bevorderen en stimuleren.
 
De taken van de voorzitter worden op volgende wijze omschreven:
 • neutraal, acceptabel voor alle actoren aan het lokaal overleg;
 • communicatief en onderhandelingsvaardig;
 • bij voorkeur geen vertegenwoordiger van een betrokken initiatief;
 • bewaker van de proceskant, het ordentelijk laten verlopen van de vergaderingen, het bewaken van de besluitvorming, verantwoordelijk voor verslaggeving;
 • behoort een algemeen inzicht te hebben in de thematiek van de  kinderopvang en streeft naar een degelijk eindresultaat, met name het realiseren van een lokaal beleidsplan kinderopvang;
 • mobiliseert de deelnemende actoren aan het overleg tot samenwerking ; dit in nauw overleg met het Stadsbestuur en provinciale verantwoordelijke van Kind & Gezin;
 • realisatie van ouderparticipatie.
Het betreft een functie op vrijwillige basis met logistieke ondersteuning door een ambtenaar (secretaris van het Lokaal Overleg Kinderopvang) van de Stad.
Heb je interesse? Gelieve je dan voor 1 maart 2019 te melden bij Ilse Snijkers T. 089 56 05 68.