Mantelzorgcheque aanvragen

Wat is een mantelzorgcheque?
De stad Maaseik geeft een mantelzorgcheque van € 60,00 per jaar.
We bereiken meer dan 500 mantelzorgers in onze gemeente. Met onze mantelzorgcheque willen we je danken voor de waardevolle mantelzorg die je geeft aan een 65-plussser of een inwonend meerderjarig kind met een beperking . Het is een cadeautje voor jouw werk.

Hoeveel bedraagt mijn mantelzorgcheque?
Een cheque voor een volledig jaar bedraagt € 60,00. De datum van inschrijving (de maand volgend op uw aanvraag) en de einddatum van het zorgbudget bepalen het bedrag van jouw cheque. Het bedrag variëert van € 5,00 tot € 60,00. Ook een verhuis van de zorgbehoevende persoon naar het woonzorgcentrum of buiten de gemeente, en het eventuele overlijden verminderen het chequebedrag. Je ontvangt dan de cheque tot en met de betreffende maand. Je kan deze gebeurtenissen doorgeven aan mantelzorg@maaseik.be.

Schrijf je hier in, of verleng hier je aanvraag met een nieuw bewijs van zorgbehoevendheid.

Gegevens van de zorgbehoevende persoon

Adresgegevens

Gegevens van de mantelzorger

Adresgegevens mantelzorger
Ben je al ingeschreven voor de gemeentelijke mantelzorgcheque? *

Voeg één van volgende bewijsstukken toe wanneer het gaat om een zorgbehoevend inwonend meerderjarig kind:

  • Minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming (attest af te halen bij het ziekenfonds of de FOD Sociale Zaken)
    OF
  • Door de ouders ontvangen bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66% handicap en minstens 7 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid uit hoofde van het kind 
    OF
  • Door de ouders ontvangen bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3).

Vul hier je e-mailadres in als je een bevestigingsmail wil.

Contactinformatie