De gratis vrijwilligersverzekering

Deze verzekering is vooral interessant voor feitelijke verenigingen en opstartende vzw’s of vzw’s zonder personeel. De organisatie kan gratis maximum 1.000 vrijwilligersuren per 12 maanden verzekeren. De verzekering wordt aangeboden in Vlaanderen en aan Nederlandstalige organisaties in Brussel. Je aanvraag doe je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.

Wat wordt verzekerd?

  • De polis dekt alle activiteiten die vrijwilligers onbezoldigd en onverplicht uitoefenen en die ingericht zijn door een vrijwilligersorganisatie.
  • De verzekering biedt waarborgen voor:
    • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
    • Rechtsbijstand
    • Lichamelijke ongevallen

Hoe aanvragen?

  • Vraag je erkenning als vrijwilligersverzekering aan via www.gratisvrijwilligersverzekering.be
  • Geef je activiteiten vooraf door aan de verzekeraar of via het digitale loket op www.gratisvrijwilligersverzekering.be

Wat bij schade?

Heb je onverhoopt een schadegeval, meld dit dan zo snel mogelijk aan de verzekeraar via het online formulier of via het digitale loket op www.gratisvrijwilligersverzekering.be

Komt je organisatie niet in aanmerking? Dan helpt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerkje vooruit bij het regelen van een eigen verzekeringspolis voor vrijwilligers in hun ditale dossier.

 

Contactinformatie