Vrijwilligersverzekering

Wat?

Vanaf 2007 bieden het provinciebestuur van Limburg en de Limburgse steden en gemeenten een gratis verzekering voor vrijwillligerswerk aan.

Deze verzekering omvat de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Kleinere, tijdeljike organisaties en eenmalige initiatieven kunnen daar gebruik van maken. Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de gekende verenigingen niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch beroep doet op extra vrijwilligers.

Welke organisaties?

  • elke vrijwilligersorganisatie uit om het even welke sector
  • zowel vzw's, feitelijke verenigingen als plaatselijke afdelingen van overkoepelende vzw's.

Welke activiteiten?

  • Alle activiteiten die volgens de wet onder vrijwilligerswerk vallen.
  • De verzekering geldt zowel tijdens de activiteiten als op weg naar en van de activiteiten.
  • De verzekering geldt enkel voor de vrijwillgers en dus niet voor de deelnemers. Ook de personeelsleden van een organisatie vallen niet onder deze verzekering.

Aanvragen ?

Loket verzekering vrijwilligers, dienst cultuur - cel evenementen, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik.

 

Contactinformatie