startup-banner.jpg

Z²O: ondernemen met een arbeidsbeperking

Heb je een arbeidsbeperking en overweeg je als zelfstandige te starten? Z²O begeleidt je tijdens je zoektocht en geeft een antwoord op de volgende vragen:

 • Is zelfstandig worden haalbaar voor mij?
 • Wat kunnen de gevolgen zijn voor mijn huidige statuut?
 • Waar moet ik allemaal rekening mee houden?
 • Kan ik een beroep doen op tewerkstellingsondersteunende maatregelen zoals de VOP?

Welke begeleiding mag je verwachten?

 •  Z²O geeft je advies op maat en helpt je door het doolhof van mogelijke administratieve verplichtingen. Hiervoor wordt samengewerkt met verschillende organisaties.
 • Je ontdekt welke organisaties en welke trajecten op jouw maat mogelijk zijn, rekening houdend met je statuut (werknemer, werkzoekend, mutualiteit, …).
 • Je kunt ook hulp krijgen om een ondernemingsplan op te maken, een attest bedrijfsbeheer te behalen enz.

Voor wie?

Iedere werkzoekende of werkende met een arbeidsbeperking die met het idee speelt om zelfstandige te worden. Dat kan gaan om personen met:

 • een fysieke beperking;
 • een mentale problematiek;
 • een psychische of psychiatrische aandoening;
 • autisme;
 • een niet-aangeboren hersenletsel;
 • een sensoriële beperking;
 • een meervoudige problematiek.

Over de organisatie

GTB heeft als hoofddoelstelling om personen met een arbeidsbeperking te begeleiden en bemiddelen naar aangepast werk. Wij werken heel nauw samen met VDAB.

Praktisch

Deelname in het project is kosteloos.

Er zijn geen specifieke startdata. Je kunt je op elk moment gedurende het jaar inschrijven. Als je specifieke modules (zoals bedrijfsbeheer) wilt volgen, ben je wel afhankelijk van de startmomenten in de regio.

Contactinformatie