Industrieterrein Jagersborg

Situering

Industrieterrein Jagersborg is een regionaal bedrijventerrein in een kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau en is gesitueerd in het noordoosten van de provincie Limburg, langs de verbindingsweg N773 tussen het centrum van Maaseik en de kern Neeroeteren. De N773 is een belangrijke verbindingsweg naar de N78, de E25 en de E314.

De aard van de bedrijvigheid is sterk verschillend, met zowel kleine lokaal gerichte bedrijven als regionale bedrijven. Het terrein is 74 ha groot.

Uitbreiding

In het noorden van het huidige bedrijventerrein wordt op korte termijn een uitbreiding voorzien van ca. 8 ha voor regionale bedrijven met een minimum perceelsoppervlakte van 0,5 hectare en een hoge bebouwingsgraad. Dit regionaal bedrijventerrein is bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in productie, verwerking, transport, opslag en distributie, voorraadbeheer…

Ten oosten van het regionale bedrijventerrein ontwikkelt de Stad Maaseik momenteel een lokaal bedrijventerrein met een totale oppervlakte van ca 5 ha, waarop een veertigtal bedrijven en bedrijfjes met een lokaal verzorgend karakter een onderkomen kunnen krijgen. Intensief ruimtegebruik (o.a. door gekoppelde bedrijfsgebouwen), een hoge beeldkwaliteit en ruimtelijke inpassing in de groene omgeving zullen maximaal worden nagestreefd.

Het toepassen van de principes van duurzaam ruimtegebruik, integraal waterbeheer en landschappelijke integratie is een prioriteit.

Omwille van de unimodale ontsluiting van het industrieterrein via een secundaire weg (N773) zijn enkel bedrijven met een beperkt mobiliteitsprofiel wenselijk.

Troeven

Maaseik is een economische en logistieke poort voor Vlaanderen. Hierdoor beschikt Maaseik over een ruim aanbod aan bedrijventerreinen. Deze terreinen zijn allemaal goed bereikbaar, zeer goed uitgerust en hebben een hoogwaardige omgevingskwaliteit. Het aanbod aan vestigingslocaties voor bedrijven is aangepast aan de vestigingsbehoeften van ondernemingen.

Maaseik beschikt  over specifieke ruimte voor de vestiging van:

  • logistieke bedrijven
  • industriële bedrijven
  • kennisgeoriënteerde en creatieve bedrijven
  • dienstverlenende bedrijven

Naast vestigingsmogelijkheden voor grotere bedrijven biedt de stad huisvestingsmogelijkheden voor kleinere of startende bedrijven. Daarbij is het zowel mogelijk om bedrijfsruimte te huren of om deze aan te kopen.

Contactinformatie