horeca-banner.jpg

Drankvergunning vaste drankgelegenheid

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (bv. café, restaurant, cafetaria, …) heeft u een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegiste dranken (bv. bier, wijn, mousserende wijn, …) en sterke drank (bv. gin, cognac, cocktail, …).

Deze vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen. 

De drankvergunning blijft gelden tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten, …, of
 • het pand (bv. verhuis, grondige verbouwing, …)

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet u voldoen aan de moraliteits- en hygiënevoorwaarden.

De controle van de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1-8, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning).

Dit attest moet aangeleverd worden door:

 • de uitbater
 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde
 • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen

Indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen.

De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden.

De hygiënevoorwaarden voor een vaste drankgelegenheid hebben betrekking op:

 • een minimale hoogte van 2,75 meter en minimaal 90m³ inhoudsruimte
 • een goede toegankelijkheid
 • voldoende gescheiden toiletten
 • een goede verlichting voor een optimale zichtbaarheid
 • een goed verwarmingssysteem voor een aangename gevoelstemperatuur
 • voldoende verluchting
 • naleving van de geldende rookreglementering

De hygiënevoorwaarden zijn plaatsgebonden.

Procedure

U kan de aanvraag indienen, aan de hand van het aanvraagformulier.

De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van de documenten die vermeld staan op het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier

Bedrag

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Uitzonderingen

Drankgelegenheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht.