horeca-banner.jpg

Drankvergunning

​​​Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden

bewijs bedrijfskennis, beroepskennis indien van toepassing en moraliteitsattest

Procedure

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:(1) een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben (2) aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen (3) met de brandveiligheid in orde zijn (4) indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben. Je vult het aanvraagformulier drankvergunning in en levert dit met de benodigde documenten in bij de dienst Economie. Het dossier gaat naar Politie Maasland die een onderzoek naar moraliteit en hygiëne uitvoeren. bij gunstig advies verleent de Burgemeester de drankvergunning.

Bedrag

n.v.t

Uitzonderingen

n.v.t.