adoptie.jpg

Adoptie

Maak hier​ een afspraak

​Indien je een kind in het buitenland wil adopteren moet je daarvoor als adoptieouder(s) een aanvraag indienen. Je kan bij de diensten van kind en gezin terecht voor allerhande informatie over de verschillende adoptieprocedures. Zodra er een buitenlandse adoptieovereenkomst is, moet je deze voor erkenning voorleggen aan de Centrale Autoriteit van de Federale Overheidsdienst Justitie. Na erkenning van de adoptie zal de buitenlandse adoptieovereenkomst geregistreerd worden door deze dienst. Je kan dan de adoptieovereenkomst, de erkenning en de registratie door de Centrale Autoriteit voorleggen aan de burgerlijke stand voor overschrijving in de registers van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Maak hier​ een afspraak

Na voorlegging van de correcte documenten wordt de adoptie overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Je wordt verder op de hoogte gehouden van het verloop van deze procedure.

Meebrengen

​De erkenning en de registratie door de Centrale Autoriteit.

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

n.v.t.