Evenement aanvragen

Wil je zelf een evenement organiseren?

Neem dan contact op met de dienst cultuur - cel evenementen.

  • Fuiven in openlucht moeten, minstens vier weken vooraf, vergund worden door het stadsbestuur.  
  • Voor fuiven in zalen geldt de meldingsplicht.
  • Voor privé-feestjes is geen vergunning vereist. Wel moeten de inrichters zich houden aan de algemene reglementering inzake nachtlawaai. Om problemen te voorkomen is het raadzaam privé-feestjes steeds te melden bij het stadsbestuur.
  • Ook voor de organisatie van andere evenementen, zoals optochten, oldtimertreffen, kienavonden, vuurwerk, beurzen, evenementen, enz. moet je een aanvraag richten aan de dienst cultuur - cel evenementen, bij voorkeur 3 maanden vooraf.

 

Contactinformatie