Aanvraagformulier vergroeningspremie

Gegevens aanvrager

Adresgegevens

Omschrijving van de werken

Adres (indien verschillend van het adres van de aanvrager)

Bij te voegen dossierstukken

De aanvraag is enkel geldig indien dit aanvraagformulier vergezeld wordt van:

Aandachtspunten

Onvolledige dossiers (ontbreken van de bij te voegen dossierstukken, aanvraagformulier niet volledig ingevuld) komen niet in aanmerking voor de toelage.

Ondertekening

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de voorwaarden voor het aanvragen van een vergroeningspremie.
Ondergetekende verklaart in eer en geweten dat de aanvraag correct is ingevuld.