dierenwelzijn.jpg

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is sinds 2014 een Vlaamse bevoegdheid en werd bij de laatste staatshervorming overgeheveld van de federale overheid naar de gewesten. Toch blijven gemeenten verantwoordelijk voor tal van belangrijke thema's. Denk maar aan het beheer van zwerfdieren, evenementen waarbij dieren betrokken zijn, gemeentelijke markten of gevallen van mishandeling waarvoor een tussenkomst van de politie vereist is. De publieke opinie hecht inmiddels veel belang aan dierenwelzijn. Maar ook stad Maaseik wil het dierenwelzijn op een verantwoorde, tastbare en efficiënte wijze aanpakken met een doordacht beleid. Dierenwelzijn is daarom ook opgenomen in de bevoegdheden van schepen Guido Geusen. We zetten graag alles op een rijtje voor jou met betrekking tot het welzijn van dieren in onze gemeente.