samenwonen.jpg

Wettelijke samenwoonst

​​Maak hier​ een afspraak
 
​Twee personen die een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dit geldt niet alleen voor koppels. Je kan ook gaan wettelijk samenwonen met een familielid of met iemand anders waarmee je geen relatie hebt. Om de verklaring te kunen afleggen moeten jullie beiden meerderjarig en handelsbekwaam zijn. Geen van beide mag gebonden zijn door een huwelijk of door een andere vorm van geregistreerd partnerschap. Je moet ook ingeschreven zijn op hetzelfde adres. Een wettelijke samenwoonst houdt in dat een aantal rechten en plichten gelden die gedeeltelijk vergelijkbaar zijn met die van een huwelijk.

Voorwaarden

Om de verklaring te kunnen afleggen moeten jullie beiden meerderjarig en handelsbekwaam zijn. Geen van beide mag gebonden zijn door een huwelijk of door een andere vorm van geregistreerd partnerschap. Je moet ook ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Procedure

Maak hier​ een afspraak
 

De verklaring van wettelijk samenwonen wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar jullie samenwonen. Er wordt aan jullie een ontvangstbewijs afgeleverd.

Meebrengen

​Identiteitskaarten van betrokkenen.

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

n.v.t.