Parkeerfaciliteitenkaart

  • voor het uitvoeren van werken in een zone voor betalend parkeren of in een blauwe zone, uitgezonderd op de markt
  • geldt enkel voor de parkeerplaats, vermeld op de parkeerfaciliteitenkaart, laat geen vrij parkeren toe in de stad
  • prijs:
    • €2,50 / parkeerplaats / dag
    • €25 / parkeerplaats / maand