handel-banner.jpg

Nachtwinkels vestigingsvergunning - uitbatingsvergunning

​Als je aanvrager een nachtwinkel wilt openen, heeft hij een vestigingsvergunning nodig. Je baat een nachtwinkel uit als: (1) de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m² (2) de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen” (3) er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt (4) op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat. Wil je op meerdere locaties een nachtwinkel openen, dan heb je per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Je dient je aanvraag voor een vestigingsvergunning of uitbatingsvergunning schriftelijk in bij de dienst economie. De vestigingsvergunning wordt verleend door het College. De uitbatingsvergunning wordt verleend door de Burgemeester.

Bedrag

N.v.t.

Uitzonderingen

n.v.t.