Besluitenlijsten vast bureau

Hoe neemt het vast bureau beslissingen?
Het vast bureau kan alleen samen beslissen, de leden hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid. Nadat het vast bureau een voorstel goedkeurt, voeren de diensten het uit.

Beslissingen raadplegen
Hieronder vind je de besluitenlijsten van de goedgekeurde beslissingen van het vast bureau. Wil je een beslissing opvragen? Volg dan de procedure openbaarheid van bestuur.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Beslissingen lokaal bestuur

2021

2020

 

2019