etnisch-minderheden-beleid.jpg

Etnisch-cultureel minderhedenbeleid

De bevolking van Maaseik is heel divers samengesteld, ook op etnisch-cultureel vlak. Het stadsbestuur wil in zijn beleidsvoering en dienstverlening aandacht hebben voor deze diversiteit. Zij doet dat op verschillende manieren.

  • Er is een lokaal aanspreekpunt waar burgers, bestuurders en diensten terechtkunnen voor informatie en advies.
  • Zowel in de interne als in de externe communicatie is er oog voor correcte beeldvorming.
  • Er wordt gestreefd naar een open dialoog en samenwerking met etnisch-culturele minderheden. Dit gebeurt o.a. via lokale zelforganisaties.
  • Er wordt ondersteuning geboden aan projecten die kaderen in het etnisch-cultureel minderhedenbeleid. De ondersteuning kan bestaan uit:
    • informatie en advies over bv. inhoud en aanpak, mogelijke partners, financieringskanalen
    • actief deelnemen aan het uitwerken van een project
    • opnemen van taken in de uitvoering van projecten (bv. toeleiding van doelgroepen, verspreiden van informatie).

Contactinformatie

Contactpersonen