Inname openbaar domein (parkeerverbodsborden)

​​​​​​​​​​​​​​​Wil je verhuizen naar Maaseik, binnen Maaseik of uit Maaseik, moet je grote artikelen laten leveren, ga je werken uitvoeren of wil je een werfinrichting plaatsen , dan kan je vragen om, waar nodig, het openbaar domein in te nemen. Onder het openbaar domein verstaan we voetpad, fietspad, parkeerplaatsen (en, indien nodig en mogelijk, een rijbaan).

Om ervoor te zorgen dat de administratie tijdig afgehandeld kan worden, moet je minimum 10 dagen op voorhand een vergunning aanvragen​​. Die vergunning is afhankelijk van de omstandigheden, bv. niet in het centrum van een marktdag, als er evenementen zijn enz.​

Voorwaarden

De vergunning inname openbaar domein moet in orde zijn.

Procedure

  • De vergunning openbaar domein moet in orde zijn.
  • Je meld je in de werkhal (Canadastraat ​46)​ voor het ontlenen van de parkeerverbodsborden. Je betaalt 100€ waarborg in contanten.
  • Na het beëindigen van de inname openbaar domein breng je de parkeerverbodsborden terug naar de werkhal. Je ontvangt je waarborg terug.

Bedrag

  • Retributie bedraagt € 15,00 per parkeerplaats en per kalenderdag zolang de inname van de oppervlakte van het openbaar domein blijft bestaan (Een begonnen kalenderdag wordt aanzien als een volledige kalenderdag.)
  • Voor een ander inname dan verkeersplaats bedraagt de retributie € 0,25 per m2 per kalenderdag – met een minimum retributie van € 10,00 – zolang de inname van de oppervlakte van het openbaar domein blijft bestaan (Een begonnen eenheid wordt aanzien als een volledige eenheid.  Een begonnen kalenderdag wordt aanzien als een volledige kalenderdag.)
  • De retributie wordt geïnd door middel van een factuur
  • Er is geen retributie voor inname openbaar domein verschuldigd voor een inname voor werken of verhuizingen voor één dag
  • € 100 waarborg parkeerverbodsborden (wordt teruggeven bij inlevering)

Uitzonderingen

  • ​Indien er activiteiten georganiseerd worden.

Regelgeving