bijenplan.jpg

Bijenplan

Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens, terwijl wereldwijd bijensterfte alarmerend toeneemt. De bijensector staat in Vlaanderen, zoals elders in Europa en in de wereld sterk onder druk door de uitzonderlijke bijensterfte van de afgelopen jaren. Ook wilde bijen zijn in sommige gebieden nog nauwelijks te vinden. Daarom wil ook onze gemeente haar steentje bijdragen om deze problematiek onder de aandacht te brengen. Zo deelde de stad in maart 2018 alvast een akkerbloemenmengsel uit aan de inwoners. Verder werd er een werkgroep opgericht om een bijenactieplan op te zetten. 

De doelstellingen van het bijenplan

1. Verbeteren van de leefomstandigheden van de bij (verhoging van de biodiversiteit)

  • Drachtplanten op het openbaar domein 
  • Nestgelegenheid 

2. Sensibilisatie

  • Sensibilisatie van de inwoners en scholen
  • Sensibilisatie van de landbouwers en KMO’s 

Omwille dat 2018 - 2019 een overgangsperiode voor lokale besturen is, is gekozen om de acties tot deze periode te beperken. In het meerjarenplan van de nieuwe bestuursploeg kan gekozen worden om nieuwe acties op te nemen of bestaande acties te herhalen. Dit plan past in ons lidmaatschap van Cittaslow Belgium, waarmee wij ons engageerden om acties rond het thema 'duurzaamheid' te organiseren.

Lees meer over de bijen op pag 13-14-15 van MAzine maart 2018.

Contactinformatie