naamswijziging.jpg

Naamswijziging

​Maak hier​ een afspraak.​​​


Naamswijziging familienaam

Je kan jouw familienaam enkel laten veranderen, als je hiervoor een grondige reden hebt. De door jou aangevraagde naam mag geen aanleiding tot verwarring geven en mag jezelf of derden niet schaden. Maar is jouw naam niet juist vermeld in jouw geboorteakte door bijvoorbeeld een tikfout, dan vraag je een naamsverbetering bij de dienst burgerlijke stand.

Naamswijziging voornaam.

Je kan jouw voornaam laten veranderen. Je moet voor jouw aanvraag een grondige reden hebben en je mag jezelf of derden niet schaden. Als jouw voornaam niet juist vermeld is in jouw geboorteakte door bijvoorbeeld een tikfout, dan vraag je een naamsverbetering bij de dienst burgerlijke stand. Je moet ingeschreven zijn in Maaseik. Deze regelgeving geldt voor Belgen en erkend vluchtelingen en staatlozen. Je komt naar de dienst burgerlijke stand en vult een verklaring voornaamsverandering in. Volwassenen dienen zelf een aanvraag in; minderjarigen via hun wettelijke vertegenwoordiger(s). Als aan alle vereisten voldaan is, zal de ambtenaar burgerlijke stand een beslissing nemen. Hij heeft hiervoor een wettelijke termijn van 3 maanden.
Jouw voornaamswijziging gaat in op de dag van de overschrijving. Denk eraan om een nieuwe identiteitskaart en rijbewijs aan te vragen.​

Naamsverbetering

Als je naam of voornaam niet juist vermeld is in jouw geboorteakte door een administratieve fout (bijvoorbeeld een tikfout), kan deze fout verbeterd worden. Als je jouw naam of voornaam wenst te veranderen zonder dat er sprake is van een administratieve fout, dan vraag je een voornaamswijziging of een naamswijziging.
Je brengt zoveel mogelijk bewijsstukken binnen, die de fout kunnen staven. Vervolgens vraagt de dienst burgerlijke stand een verzoek tot naamsverbetering aan bij de procureur des Konings. Na gunstig advies van de procureur zal onze medewerker de akte verbeteren door het aanbrengen van een randmelding in de geboorteakte. Het is mogelijk dat onze medewerker nog andere akten (bvb. huwelijksakte) moet aanpassen. Onze dienst verwittigt jou en je ontvangt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Vergeet ook niet een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Voorwaarden

Voor wie?  Personen geboren in Maaseik en personen niet in België geboren en verblijvend in Maaseik.

Procedure

​​Maak hier​ een afspraak.​​​

Hoe aanvragen? 

Inzake voornaamswijziging: Je komt naar de dienst burgerlijke stand en vult een verklaring voornaamsverandering in. Als aan alle vereisten voldaan is, zal de ambtenaar burgerlijke stand een beslissing nemen. Hij heeft hiervoor een wettelijke termijn van 3 maanden.

Jouw voornaamswijziging gaat in op de dag van de overschrijving. Denk eraan om een nieuwe identiteitskaart en rijbewijs aan te vragen.​

Inzake naamswijziging: Jijzelf of jouw wettelijke vertegenwoordiger dient een gemotiveerde aanvraag met vermelding van redenen in bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie
Dienst naamsverandering
Waterloobaan 115
1000 Brussel
Tel. 02 542 67 03
E-mail: naamsverandering@just.fgov.be

De dienst naamswijzigingen van FOD Justitie laat je weten of de naamswijziging wordt toegestaan, hoeveel je moet betalen en welke documenten je dient op te sturen. Voor de verdere procedure verwijzen we je naar website FOD Justitie. Het duurt 12 tot 18 maanden van de aanvraag tot de overschrijving van het Koninklijk Besluit. Het geregistreerd afschrift van het Koninklijk besluit van de naamswijziging moet je overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar burgerlijke stand schrijft het besluit binnen de 15 dagen over in het geboorteregister of het bijgevoegd register. Jouw naamswijziging gaat in op de dag van de overschrijving en is ook van kracht voor jouw minderjarige kinderen of de kinderen, geboren na indiening van de aanvraag. Denk eraan om een nieuwe identiteitskaart en rijbewijs aan te vragen​.


 

Bedrag

Voornaamswijziging: gratis