Sociale dienstverlening OCMW

Je kan terecht bij de sociale dienst van het OCMW met de meest uiteenlopende vragen en problemen. Ook voor relatieproblemen kan de sociale dienst de eerste ingangspoort zijn. De sociale dienst zal al dan niet in samenwerking met andere diensten je problemen helpen te oplossen. Je kan hierbij rekenen op discretie.

De dienstverlening situeert zich op verschillende domeinen:

 • leefloon en het recht op maatschappelijke dienstverlening
 • aanvraag InkomensGarantie voor Ouderen
 • financiële steun
 • voorschotten op uitkeringen
 • schuldhulpverlening
 • administratieve hulp
 • bemiddeling bij andere diensten
 • psychosociale begeleiding
 • ...

NIEUWE REGELING SPREEKUREN VANAF 5 MAART 2018!

Deelgemeente MAASEIK, OCMW-Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

 • maandag: 13.30 - 16.00 uur
 • dinsdag: 15.00 - 17.30 uur
 • woensdag: 9.00 - 11.30 uur
 • donderdag: 9.00 - 11.30 uur
 • vrijdag: 9.00 - 11.30 uur

OPGELET:
Wegens noodzakelijke werkzaamheden aan het computernetwerk van Stad en OCMW-Maaseik is het OCMW gesloten op vrijdag 20 april 2018. Bijgevolg zijn er op deze datum geen spreekuren van de sociale dienst.

Deelgemeente OPOETEREN, ontmoetingshuis De Riet, Schoolstraat 20, 3680 Maaseik (Opoeteren):

 • dinsdagvoormiddag: ENKEL OP AFSPRAAK!

  Om een afspraak te maken in Opoeteren neemt u telefonisch contact met Nelly Oosterbos op het telefoonnr. 089 56 99 10 of bij afwezigheid van Nelly met één van de maatschappelijk werkers van het 'intaketeam'.

         Opgelet: géén spreekuren op dinsdag 1 mei 2018, 8 mei 2018 en 15 mei 2018.

         Vanaf dinsdag 22 mei 2018 terug spreekuren (enkel op afspraak).

 

 

Contactinformatie