buurtgerichte-zorg.jpg

Huisbezoeken bij ouderen

Huisbezoeken bij ouderen leveren concrete hulp aan de senioren in onze stad

Huisbezoeken bij ouderen zijn een vast onderdeel in de werking van de dienst thuiszorg & ouderen. Elk voorjaar komt een gedeelte senioren aan de beurt van een bepaalde deelgemeente en bepaalde geboortejaren. Altijd zijn deze mensen 80+. Een team van opgeleide vrijwilligers bezoekt deze mensen thuis, tenzij ze dit niet wensen. De huisbezoekers nemen de tijd  voor een gesprek met de ouderen over onder meer wonen, vervoer, daginvulling, sociale contacten, gezondheid en zelfredzaamheid. Het is bezoek is echter geen enquête, maar een gewoon gesprek. Meestal duurt dit een uurtje. De resultaten van deze gesprekken worden eventueel gebruikt in het uitstippelen van het beleid voor ouderen, en op individueel vlak worden vragen van de mensen systematisch onderzocht en beantwoord. De stad Maaseik leert via deze pro-actieve huisbezoeken de ouderen kennen, bereikt ze daadwerkelijk, helpt hen concreet verder met de vragen die zij hebben en stuurt eventueel het beleid bij. Het is belangrijk dat deze omvangrijke groep zich goed voelt in onze stad.

Waarom organiseren we huisbezoeken in Maaseik?

  • De vergrijzing is een feit, ook in onze gemeente. De levensverwachting stijgt snel naar 85 jaar voor vrouwen en 80 jaar voor mannen. Tegen 2050 wordt dit 87,8 jaar voor vrouwen en 85,5 jaar voor mannen. (ja, de mannen halen de vrouwen stilaan in).
    Er wonen nu 6.222 senioren (65+) in Maaseik.  Op een bevolking van 25.500 is dit 24,5 %; bijna een kwart van onze bevolking! Het aantal hoogbejaarde ouderen (85+) bedraagt 968. Dit is 15 % van de senioren of 3,7% van totale bevolking van Maaseik.
  • De vermaatschappelijking van de zorg. Mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, mensen in armoede… we streven ernaar al deze mensen een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen. Daarbij wordt waar nodig ondersteuning gegeven en wordt de zorg geïntegreerd in de samenleving.
  • Risico op vereenzaming. Senioren zijn niet automatisch eenzaam, maar we moeten wel waakzaam zijn en trachten de verbondheid tussen mensen te vergroten. De verenigingen voor senioren spelen hierin een belangrijke rol.
  • Risico op onderbescherming. Bepaalde tendenzen in de samenleving werken onderbescherming in de hand. We denken dan aan individualisering, vergrijzing en de stijgende levensverwachting (met eventueel zorgbehoevendheid).
  • Geen overzicht op de dienstverlening. In ons land kan men veel steun ontvangen, maar… de administratie is soms een kluwen en een doolhof. De mensen zien door de bomen het bos niet meer. Daarin willen we graag ondersteuning bieden.

Welke groepen werden al bezocht?

PeriodeDeelgemeenteGeboortejaar
Voorjaar 2017Opoeteren1931 en ouder
Zomer 2017Neeroeteren1931 en ouder
Voorjaar 2018Maaseik1932 en ouder
Zomer 2018Opoeteren1933-1936
Voorjaar 2019Neeroeteren1933-1936
2020-2021-2022Onderbreking vanwege corona/
Voorjaar 2023Maaseik1933-1936

Welke resultaten streven we na?

  • We willen een deelname van 55-65% van de aangeschreven mensen bereiken.
  • We willen een vlotte zorgdetectie garanderen bij onze 80+plussers.
  • We willen een goede zorgregie organiseren waarbij slim doorverwijzen (alles pro-actief) en wegwijs maken van de zorgvragers belangrijke pijlers zijn.

Meer info?

Wil je meer info over de huisbezoeken bij 80-plussers? Spreekt het brengen van huisbezoeken je aan? Dan kan je terecht bij de dienst thuiszorg & ouderen, Sandra Vancleef, 089 560 552, sandra.vancleef@maaseik.be