horeca-banner.jpg

Horecazaak starten

Als je in Maaseik een café of restaurant wilt openen, dan moet je enkele vergunningen aanvragen. De meest voorkomende vergunningen zijn gebundeld in het aanvraagformulier eet-en drankgelegenheden.

Welke vergunningen heb je nodig?

Het aanvraagformulier eet- en drankgelegenheden bundelt de vergunningen die je vaak nodig hebt om een horecazaak uit te baten in Maaseik:

 • vergunning om alcoholische dranken te schenken (drankvergunning of tapvergunning)
 • vergunning om een kansspelautomaat te plaatsen
 • melding opening van een publiek toegankelijke inrichting (brandveiligheid)
 • afwijking van het sluitingsuur

Als horeca-uitbater kun je ook volgende vergunningen apart aanvragen:

 • vergunning om een terras te plaatsen
 • uitbatingsvergunning 

Naast deze stedelijke formaliteiten zijn er ook andere verplichtingen waar je aan moet voldoen, zoals rond voedselveiligheid en milieuvergunningen.

Hoe een vergunning aanvragen?

 • Dien je aanvraag tijdig in. De afhandeling kan gemakkelijk een aantal weken in beslag nemen hoewel wij alles in het werk stellen om je aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken.
 • Zorg ervoor dat je inschrijving als handelsonderneming in orde gebracht is bij het ondernemingsloket.
 • Laat jouw pand registreren als vestiging indien het niet de maatschappelijke zetel is van je onderneming. Heb je deze registratie pas recent (>3 weken) aangevraagd? Voeg een bewijs van registratie van je ondernemingsloket toe.
 • Indien je niet in Maaseik woont vraag je een moraliteitsattest/uittreksel strafregister (model volgens art. 596.1 van het Wetboek van Strafvordering, met vermelding 'schenken van alcoholische dranken') aan bij jouw gemeentebestuur.
 • Zorg ervoor dat je voldoet aan de brandveiligheidsnormen en dat je de hygiënevoorwaarden respecteert. Je vindt deze richtlijnen in de politiecodex, titel 5.

Alcoholische dranken schenken

Je hebt een drankvergunning (vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken) nodig als je alcoholische dranken wil schenken die ter plaatse worden geconsumeerd.

Uitzonderingen:

 • Wanneer je een restaurant uitbaat waar je geen sterke drank schenkt en je bovendien enkel gegiste dranken schenkt tijdens de maaltijden, heb je geen drankvergunning nodig.
 • Wanneer je een winkel uitbaat waar je sterke drank verkoopt, heb je geen drankvergunning van de stad Maaseik nodig, maar moet je wel bij de FOD Financiën een vergunning 'handelaar in ethylalcohol en alcoholhoudende dranken' aanvragen. Dat document vind je terug via www.myminfin.be (kies: zonder authenticatie > formulieren > accijnzen).
 • Wanneer je een gelegenheidsevenement organiseert (buurt- en wijkfeesten, fuiven...) heb je geen drankvergunning nodig.
  • Let op! evenementen van minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen of wanneer ze meer dan 10 keer per jaar worden gehouden, zijn geen gelegenheidsevenementen. Daarvoor heb je wel een drankvergunning nodig.

De drankvergunning vraag je aan via het aanvraagformulier eet- en drankgelegenheden of aanvraagformulier reizende drankslijterij (voor kraampjes).

Moraliteitsvoorwaarden

Je moet als uitbater voldoen aan een aantal moraliteitsvoorwaarden: zo mag je niet veroordeeld zijn voor zedenfeiten of heling.

Woon je buiten Maaseik, dan moet je eerst in jouw gemeente een moraliteitsattest of een uittreksel uit het strafregister model 2 afhalen.

Hygiënevoorwaarden

 • Je mag je commerciële ruimte (waar je klanten eten of drinken) niet huishoudelijk gebruiken.
 • De ruimte moet voldoende verlucht zijn.
 • Er moeten voldoende toiletten zijn, afhankelijk van het aantal toegelaten personen.

Geregistreerd kassasysteem

Sinds 1 januari 2015 moeten horeca-uitbaters, die minstens 10% van hun omzet halen uit het aanbieden van maaltijden of catering ter plaatse (uitgezonderd meeneemmaaltijden), gebruik maken van een elektronische geregistreerde kassa.  In de praktijk gaat het meestal om horecazaken met een verbruikszaal, zoals ijssalons, frituren, broodjeszaken, bakkerijen met een verbruikszaal waar mensen ter plaatse kunnen eten, ...

De volledige uitleg over het geregistreerd kassasysteem in de horeca lees je op www.geregistreerdkassasysteem.be

Contactinformatie