hulpverlening.jpg

Jongeren wegwijs in de hulpverlening

Ben je jong en heb je een probleem? Wil je er met iemand erover praten? Dan kan het nuttig zijn om professionele hulp in te schakelen. Hieronder vind je een overzicht van verschillende hulpverlenende diensten waarbij je terecht kunt:

 1. GO!CLB Nova (Centrum voor leerlingenbegeleiding)
  Vrij CLB Maasland (Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding)
 2. CAD Maasland (Centrum voor alcohol- en andere drugsproblemen)
 3. JAC Limburg (Jongeren advies Centrum)
 4. OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) Maaseik en Kinrooi
 5. Jeugddienst Maaseik en Kinrooi
 6. Politie Maasland
 7. Anonieme Alcoholisten (AA)
 8. Agilitas Bree en Maasmechelen
 9. Al-Anon en Alateen
 10. Child Focus

Nuttige telefoonnummers

 • Politie: 089 56 92 11
 • Medische spoeddienst/brandweer: 100
 • Politie: 101
 • KJT (kind- en jongerentelefoon): 102
 • Aidstelefoon: 078 15 15 15
 • Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55
 • Druglijn: 078 15 10 20
 • Holebifoon: 09 238 26 26
 • Tele-onthaal: 106
 • Child Focus: 116 000
 • Comité Bijzondere Jeugdzorg: 089 57 46 60
 • Meldpunt discriminatie Genk: 089 65 42 49
 • Geweld kan stoppen: 1712
 • CGG Maasland: 089 77 47 74
 • DAGG Maaseik: 089 56 38 94
 • Europees noodnummer via GSM: 112
 • Vertrouwenscentrum Hasselt: 011 27 46 72

 

1. GO!CLB Nova
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Genk - Maasland

Als je een specifieke vraag hebt of een bepaald personeelslid wenst te spreken is het aangewezen vooraf een afspraak te maken, dit kan via je school of telefonisch met het CLB of via e-mail. Ouders die zich niet kunnen vrijmaken tijdens de kantooruren hebben de mogelijkheid om na afspraak met het betrokken personeelslid na 16 h30 te komen.
Wanneer je vragen hebt over je studiekeuze, wanneer je een probleem hebt in de klas of op de speelplaats, of wanneer je het gewoon niet meer ziet zitten op school, kan je altijd terecht bij het CLB. Wij kunnen jou helpen bij het maken van de juiste studie- en beroepskeuze, je ondersteunen als je problemen ondervindt bij het leren en studeren, of een oplossing zoeken wanneer je je niet goed voelt thuis of op school. Daarnaast zijn wij ook verantwoordelijk voor de preventie gezondheidszorg in de school.

Meer info?
CLB Genk-Maasland vestiging Bree
Millenstraat 14A, 3960 Bree
Tel 089 77 01 70 (Bree) en 089 36 57 90 (hoofdzetel Genk)
E-mail: clb.genk-maasland@g-o.be
Website: www.genk-maasland.go-clb.be

Openingsuren: elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.
Gesloten op dinsdagnamiddag. Tijdens de volgende vakantieperiodes kan u terecht in de hoofdzetel te Genk (089 36 57 90): Herfstvakantie, Krokusvakantie, enkele dagen in de Kerstvakantie en Paasvakantie (zie website voor de juiste data), de eerste 14 dagen van juli en de laatste 14 dagen van augustus

Vrij CLB Maasland
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB in een notendop:
Gratis hulp…

 • Als je je niet goed voelt, verdriet hebt of ergens mee zit
 • Voor studiekeuze en beroepskeuze
 • Als leren niet meevalt
 • Vragen over gezondheid
 • Met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid
 • Voor een vraag die buiten onze werking valt, krijg je uitleg en informatie over waar je wel terecht kan. Dus ook als je niet weet waarheen, ben je welkom bij het CLB. Ook in noodgevallen treden we op.

Verplichte CLB- werking

 • Een deel van de begeleiding is verplicht, die kan je niet weigeren. Het gaat om
 • Als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht)
 • Voor een overstap van gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs of omgekeerd
 • Op medisch onderzoek
 • Om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen

Wat je moet weten

 • Hoe we dingen aanpakken. Zo beginnen we altijd eerst met luisteren naar jouw vraag
 • Dat CLB’ers beroepsgeheim hebben
 • Wat je rechten in de hulpverlening zijn
 • Dat we gegevens bijhouden in een dossier

Meer info ?
Vrij CLB Maasland
Vossenbergstraat 12, 3680 Maaseik
Tel. : 089 36 57 80, fax : 089 36 57 81
E-mail : maaseik@vclblimburg .be
Website : www.vclblimburg.be
Contactpersoon: Renate De Meyer, Ingeborg Verghote (directie)

Openingstijden:
Centra voor leerlingenbegeleiding zijn elke schooldag open. De openingsuren kan je vragen in je plaatselijk CLB. Vraag gerust ook wat de mogelijkheden zijn om na 17u een afspraak te maken.

Alle centra zijn gesloten:
Van 15 juli tot 15 augustus
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen
Tussen kerst en Nieuwjaar
Daarnaast kunnen er ook andere sluitingsdagen zijn: vraag ernaar bij je CLB

 

2. CAD Maasland
Centrum voor alcohol- en andere drugsproblemen

Je kan bij ons in vertrouwen terecht met vragen of problemen die te maken hebben met alcohol, medicatie, drugs of gokken. Je kan terecht voor ondersteuning als je zelf een probleem hebt, maar ook wanneer je bezorgd bent om iemand in je naaste omgeving.


Meer info ?
CAD Maasland
Oude Baan 207
3630 Maasmechelen
Tel.: 011 71 60 02
Website: www.cadlimburg.be, www.alcoholhulp.be,
www.cannabishulp.be, www.gokhulp.be, www.druglijn.be

Contactpersoon : Karin Borkelmans

 

3. JAC
Jongeren Advies Centrum

We zijn er voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. We werken gratis en anoniem. Jouw mening en keuzes staan centraal. Je mag langskomen, bellen, schrijven of mailen. Je kan ook ‘chatten’ met een jac-medewerker via onze website: www.jaclimburg.be
Bij het JAC kan je terecht voor: informatie, advies, ondersteuning, begeleiding.
Geen onderwerp is te gek: relaties, rechten en wetten, wonen, school, gezondheid, druggebruik, werken, seksualiteit, geld, vrije tijd, hulp gevraagd, … Je zoekt informatie of advies, je moet moeilijke keuzes maken, je hebt nood aan een luisterend oor, er komt veel op je af en je weet niet waar of hoe te beginnen, of je ziet het niet meer zitten, … Redenen genoeg om eens langs te komen. Het JAC is er voor jou!


Meer info?
Openingsuren: zie www.jaclimburg.be.
Buiten deze uren op afspraak.

On-line: Maandag van 15u00 tot 17u00 Dinsdag van 15u00 tot 17u00 Woensdag van 17u00 tot 19u00

 

4. OCMW Maaseik
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Maaseik

Wanneer je minderjarig bent, gebeurt het niet zo vaak dat je in je eentje binnenspringt bij het OCMW. Je komt dan sneller met ons in contact via andere personen. Wanneer je op zo’n moment met een probleem zit, kan je dat ook kwijt bij de mensen van de sociale dienst. Vaak zijn dit problemen in relatie met je omgeving, op school of in je vrije tijd. Wanneer je eenmaal 18 jaar bent, kan jijzelf ook terecht bij het OCMW met vragen over het leefloon, een job, financiële hulp of huisvesting. We zullen naar je luisteren en samen met jou zoeken naar een oplossing of naar de juiste organisatie/dienst die jou kan helpen met je probleem.


Meer info?
OCMW Maaseik
Mgr. Koningsstraat 8
3680 Maaseik
Tel. : 089 56 99 10
Fax : 089 56 69 61

Openingsuren sociale dienst :
Maandag: 13u30 – 16u00
Dinsdag: 15u00 – 17u30
Woensdag: 09u00 – 11u30
Donderdag: 09u00 – 11u30
Vrijdag: 09u00 – 11u30

Opoeteren (De Riet, Schoolstraat 20): dinsdagvoormiddag: enkel op afspraak

 

OCMW Kinrooi

Wanneer je minderjarig bent, gebeurt het niet zo vaak dat je in je eentje binnenspringt bij het OCMW. Je komt dan sneller met ons in contact via andere personen. Wanneer je op zo’n moment met een probleem zit, kan je dat ook kwijt bij de mensen van de sociale dienst. Vaak zijn dit problemen in relatie met je omgeving, op school of in je vrije tijd. Wanneer je eenmaal 18 jaar bent, kan jijzelf ook terecht bij het OCMW met vragen over het leefloon, een job, financiële hulp of huisvesting. We zullen naar je luisteren en samen met jou zoeken naar een oplossing of naar de juiste organisatie/dienst die jou kan helpen met je probleem.


Meer info?
OCMW Kinrooi
Breeërsteenweg 124
3640 Kinrooi
Tel.: 089 70 14 14
Fax: 089 70 38 40

Openingsuren sociale dienst :

 • iedere dag van 08u30 tot 12u30
 • iedere namiddag van 13u00 tot 16u00, behalve dinsdag- en woensdagnamiddag

Op deze namiddagen zijn we enkel telefonisch bereikbaar.
Er zijn spreekuren in iedere deelgemeente.

Contactpersoon: je kan best vragen naar iemand van de sociale dienst.

 

5. Jeugddienst stad Maaseik

Voor alle zaken in verband met jeugdwerkinitiatieven, reglementen m.b.t. jeugdwerk, subsidies, jongerenprojecten, workshops jongerenculturen, kinderatelier, Doepas, ondersteuning jeugdverenigingen, samenwerking met lagere en middelbare scholen, etc…

Doepas
Hoofddoelstelling van de Doepas is een vrijetijdsaanbod organiseren voor tieners van 13 tot 16 jaar. Inschrijven kan online via
www.maaseik-kwandoo.com.

Workshops jongerenculturen
Speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar beschikt de jeugddienst over een aanbod van workshops: graffiti, verschillende rondleidingen, koken, quizen, interactieve spellen, etc. Dit aanbod kan perfect gelden voor organisaties, middelbare scholen en jeugdverenigingen.

Jeugdraad
Regelmatig komen jongeren uit Maaseik samen om advies uit te brengen over allerlei zaken met betrekking tot het jeugdwerk. Wil je actief meewerken voor een beter jeugdbeleid en mee betrokken worden in de opmaak van het jeugdbeleid van onze Stad, kom dan gerust langs bij de jeugddienst van de Stad Maaseik. Alle info kan je terugvinden op www.jeugdraadmaaseik.be.


Jeugdservicecentrum Fuego
Jongeren die actief willen meewerken in jeugdhuis Fuego, willen meehelpen met evenementen zoals fuiven, jeugdhuisavonden of activiteiten zijn altijd welkom! Het centrum bestaat uit een jeugdhuis, een fuifzaal, vergaderlokalen, 2 repetitielokalen en een legale graffitimuur. Je kan ook lokalen huren om je verjaardag, eetdag, fuif, optreden, enz. te vieren of te organiseren. Alle info kan je terugvinden op
www.fuegomaaseik.be en mail: info@fuegomaaseik.be.

Jeugdhuis d’Ambi Neeroeteren
Voel jij je geroepen om vrijwilliger te worden of iets te organiseren, neem dan contact op met Mark Claes via mail
(mark.claes@maaseik.be), telefoon (089 41 06 50) of via
www.facebook.com/jeugdhuisneeroeteren.

Meer info?
Stedelijke jeugddienst
(bureel in Jeugdservicecentrum Fuego),
Sportlaan 36, 3680 Maaseik
Tel: 089 41 06 50
www.maaseik.be/jeugd
www.facebook.com/jeugddienstmaaseik
Mail: jeugddienst@maaseik.be

Openingsuren:
Maandag: gesloten
Dinsdag: 10u00-12u00 en 14u00-16u00
Woensdag: 14u00-18u00
Donderdag:10u00-12u00 en 14u00-16u00
Vrijdag: 10u00-12u00
Zaterdag: gesloten (of op afspraak)
Zondag: gesloten (of op afspraak)

 

Jeugddienst Kinrooi

De jeugddienst van Kinrooi is een gemeentelijke dienst gelegen in ’t Ankerpunt voor jeugd, sport, cultuur en welzijn. Wat kan een jeugddienst kinderen en jongeren aanbieden?
Jeugduitstappen in de vakantieperiodes voor jongeren jonger dan 17 jaar, speelpleinwerking, subsidies aan het jeugdwerk en jongeren, ondersteuning van het jeugdwerk, jeugdbeleidsplan, de jeugdraad – het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderen en jongeren, feestloket voor aanvragen van alle openbare manifestaties.

Meer info?
Jeugddienst Kinrooi - De Stegel
Weertersteenweg 363 bus 1
3640 Kinrooi

Contactpersonen:
Luc Langen: Jeugdconsulent Nelly Stevens: feestloket
Telefoon: 089 30 08 43 Telefoon: 089 30 08 40
E-mail: luc.langen@kinrooi.be E-mail: nelly.stevens@kinrooi.be
Website: www.kinrooi.be website: www.kinrooi.be

Openingsuren:
Maandag: van 08u30 tot 12u00
Dinsdag: van 08u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 19u00
Woensdag: van 08u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00*
Donderdag: van 08u30 tot 12u00
Vrijdag: van 08u30 tot 12u00
* in juli en augustus is het gemeentehuis gesloten op woensdag-namiddag

 

6. Politie Maasland

Vaak komen jongeren bij de politiediensten terecht wanneer zij slachtoffer, getuige of dader van een misdrijf zijn. Toch kunnen jongeren ook voor heel wat andere zaken bij de politie terecht:

 • problemen zoals verslaving, weglopen van huis
 • problemen met ouders of leeftijdsgenoten
 • schoolverzuim
 • informatie over verkeersveiligheid, criminaliteit,…
 • informatie over de opleiding tot politie-inspecteur, etc…

In crisissituaties wordt getracht jongeren te helpen door samen met hen te zoeken naar een oplossing conform de wetgeving.


Meer info?

Politiezone Maasland
Maastrichtersteenweg 21
3680 Maaseik
Tel.: 089 56 92 11
Fax: 089 56 92 93
E-mail: info@politie-maasland.be

Politie CARMA 
Wijkkantoor Kinrooi 
Grote Kerkstraat 15, 3640 Kinrooi
Tel.: 089 56 43 36
Fax: 089 56 89 93
E-mail: wijk.kinrooi@politiecarma.be

 

7. Anonieme Alcoholisten (AA)
Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn

Het kan. De vereniging voor Anonieme Alcoholisten, AA, staat open voor elke vrouw en elke man die niet ten onder wil gaan aan de lichamelijke en mentale afhankelijkheid van alcohol. Het is een verslaving doch tegelijkertijd een ziekte die kan verholpen worden.

Wat is AA?
Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijke probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. De enige vereiste voor AA lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor AA-lidmaatschap, wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen, AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling; wenst zich niet te mengen in enig geschil; steunt of bestrijdt geen enkel doel. Ons hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.

Meer info?
Anonieme – Alcoholisten
Tel.: 03 239 14 15 (24u op 24u, 7 dagen op 7)
E-mail: info@vlaanderen.org, pr.aa.limburg@skynet.be of
pw-coi-limburg@telenet.be
Website: www.aavlaanderen.org

Zie ook al-Anon en alateen

 

8. Agilitas

Agilitas (voorheen t-interim) staat stevig in de top 5 van de Vlaamse interimmarkt, met een sterke positie in uitzendarbeid voor zowel arbeiders als bedienden, en een sterke positie in de dienstenchequebranche. Onze niches zijn Agilitas Care, Agilitas Professional, Agilitas Home Services, Logistiek, Amplo, enz. Door onze jarenlange ervaring vinden we zo de job die je op het lijf is geschreven.

Werken als jobstudent
Ben je 16? Of ben je 15 en heb je de eerste 2 jaar van het secundair onderwijs beëindigd? Dan mag je werken als jobstudent. Zit je in het deeltijds onderwijs dan zijn er een paar extra voorwaarden. Die leggen we je bij Agilitas graag uit.
Tijdens het kalenderjaar (januari tem december) mag je maximaal 475 uren werken. Dan wordt er alleen een solidariteitsbijdrage van 2,71 % afgehouden van je loon. Werk je meer dan 475 uren, dan wordt er van je loon een sociale zekerheidsbijdrage van 13,07% afgehouden.

Voor meer info, spring gerust binnen bij:
Agilitas Bree Agilitas Maasmechelen
Witte torenstraat 2H/0/1 Pauwengraaf 11
3960 Bree 3630 Maasmechelen
Tel.: 089 46 90 60 Tel.: 089 46 08 10
bree@agilitas.be maasmechelen@agilitas.be
Bezoek onze website www.agilitas.be

 

9. Al – Anon en Alateen

Al-Anon is een zelfhulpgroep voor personen die lijden of geleden hebben onder het drankmisbruik in hun omgeving. Tijdens de vergaderingen worden er groepsgesprekken gehouden waarin de deelnemers:

 • elkaar helpen door het uitwisselen van ervaringen,
 • inzicht verwerven in de verziekte levenssituatie en
 • kracht ontvangen om het alcoholprobleem een minder belangrijke rol in het leven te laten innemen.

Anonimiteit is van groot belang om in vertrouwen te kunnen spreken. Het doel is familieleden, vrienden en kinderen van alcoholisten te helpen groeien naar een gezond en evenwichtig leven.

Alateen is een gemeenschap voor jonge mensen die onder het drinken van een ander, ouder(s), broer of zus te lijden hebben (gehad).


Meer info?
Al-Anon,
Helenalei 24, gelijkvloers,
2018 Antwerpen
Tel: 03 218 50 56
Werkdagen: 24 op 24u
www.al-anonvl.be

Via het algemeen nummer worden hulpzoekenden verwezen naar de
dichtstbijzijnde groep. Voor documentatie en folders: iedere donderdag tussen 10 en 16 uur.

 

10. Child Focus

Child Focus is de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 stelt de organisatie alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, offline en online.


Meer info?
Child Focus
Houba de Strooperlaan 292
1020 Brussel
Tel.: 02 475 44 11
E-mail: 116000@childfocus.org

Ons algemeen noodnummer is 116 000,
24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar en bovendien gratis.

Contactinformatie