volmacht_1.jpg

Volmacht

Wat?

Een volmacht is een overeenkomst waarbij iemand aan een andere persoon de bevoegdheid (toelating) geeft om een taak voor hem en in zijn naam te verrichten, bijvoorbeeld voor bankverrichtingen.

Volmachthouder en volmachtdrager kunnen samen een algemeen volmachtformulier invullen en ondertekenen, en het laten wettigen bij de dienst burgerzaken. Download hier het volmachtformulier.

Is de volmachtgever niet bij machte om zich naar de dienst burgerzaken te begeven, neem dan zijn/haar eID (identiteitskaart) mee.

Contactinformatie