bodem.jpg

Bodemwetgeving

Bodemattest

Bij elke overdracht van grond is een bodemattest vereist. Met dit attest verklaart de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) dat zij wel of niet op de hoogte is van de aanwezigheid van enige bodemverontreiniging. Dit attest moet aangevraagd worden bij OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de dienst leefmilieu of via de website http://www.ovam.be

Verwijderen stookolietank

Welke maatregelen moet je nemen om een defect of niet meer gebruikt stookoliereservoir officieel buiten werking te stellen? Je bent immers wettelijk verplicht om enkele acties te ondernemen als je de tank niet meer gebruikt.

Als je de stookolietank niet langer gebruikt, is het nodig om het reservoir te reinigen en te ledigen. Ondergrondse reservoirs moet je ook verwijderen als het technisch mogelijk is. Ook als de tank nog maar enkele jaren oud is en in perfecte staat verkeert, moet je bij overschakeling naar een nieuwe energiebron de tank laten verwijderen.

Als het technisch onmogelijk is om het reservoir te verwijderen, dan mag die in overleg met een erkend technicus gevuld worden met zand of schuim. Bij het buitengebruikstellen van een rechtstreeks in de grond ingegraven tank moet een erkend technicus een certificaat opstellen. Die technicus moet ook bij de werken aanwezig zijn. Hieruit moet ondubbelzinnig blijken dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Het certificaat moet de naam en het erkenningsnummer van de technicus bevatten. Voor het verwijderen van een ondergrondse tank betaal je gemiddeld tussen de 800 en 1.500 euro. Laat je de tank  vullen met zand of schuim, dan kost dat tussen de 700 en 1000 euro. In geval van vervuiling is het nodig om de grond te saneren.

Contactinformatie