Schrapping leegstand

Gegevens pand

Kadastraal gekend

Eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder, …

Bewijsstukken

Het beroepschrift is pas ontvankelijk als er bewijsstukken worden toegevoegd! *

Contactinformatie