Organogram stad & OCMW

Eén functioneel organogram voor stad en OCMW

De opmaak van één functioneel organogram voor stad en OCMW is een verdere uitwerking van de beheersovereenkomst, die streeft naar een nauwe onderlinge samenwerking en gemeenschappelijke organisatie van beide entiteiten.

De meeste diensten zijn ondergebracht onder drie directies: MENS, RUIMTE en INTERNE ORGANISATIE. De drie directies worden op hun beurt aangestuurd door de algemeen directeur.

  • De directie 'Mens' omvat het merendeel van de persoonsgebonden aangelegenheden. De diensten situeren zich binnen de culturele- en vrijetijdssector, en binnen de brede sociale sector.
  • Onder de directie 'Ruimte' zijn de 'grondgebonden aangelegenheden' ondergebracht. Dit zijn in eerste instantie de diensten leefmilieu, ruimtelijke ordening & mobiliteit en administratie & vergunningen. Daarnaast behoren ook de diensten parkeren, economie en werken tot deze directie.
  • De directie 'Interne organisatie' heeft als belangrijke taak het sturen van de organisatie om te komen tot een efficiënte interne structuur. Daarnaast worden hier inhoudelijk ondersteunende diensten ondergebracht, en krijgt de dienst burgerzaken een plaats onder deze directie.

De financiële dienst behoort niet tot bovenstaande directies en valt onder de bevoegdheid van de financieel directeur.

De laatste versie van het functioneel organogram voor stad en OCMW werd goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens haar vergadering van 21/03/2016 en de OCMW-raad tijdens haar vergadering van 22/03/2016.

functioneel organogram stad en OCMW

Contactinformatie