Organogram stad & OCMW

Eén functioneel organogram voor stad en OCMW

De opmaak van één functioneel organogram voor stad en OCMW is een verdere uitwerking van de beheersovereenkomst, die streeft naar een nauwe onderlinge samenwerking en gemeenschappelijke organisatie van beide entiteiten.

De laatste versie van het functioneel organogram voor stad en OCMW werd goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens haar vergadering van 18.12.2023 en de OCMW-raad tijdens haar vergadering van 18.12.2023.

Contactinformatie