Wijk- en buurtfeesten

Activiteiten van wijken en buurten moeten meestal vergund worden (door een afwijking van de geluidsnormen). Er kan uiteraard ook gebruik gemaakt worden van materialen die in de uitleendienst beschikbaar zijn.

Als de activiteit  plaatsvindt tijdens de elfdaagse van Vlaanderen Feest! (laatste weekend van juni en twee eerste weken van juli) kunnen gangmakers van een buurtinitiatief of een verenigingsactiviteit lokale organisatiepartner worden en in aanmerking komen voor een feestcheque als honorering van de samenwerking.

Kandideren kan van medio maart tot 11 mei (zolang de voorraad feestcheques strekt) via www.vlaanderenfeest.eu (doorklikken op Kandideren > Lokale initiatieven). Daar lees je alles over de vereiste kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen bij de uitwerking, over uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor tussenkomt en over de bewijsvoering die na afloop verwacht wordt om de feestcheque effectief te bekomen.

Contactinformatie