Adviesraden

Om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de dienstverlening en bij de evaluatie ervan, richtte de gemeenteraad een aantal adviesraden op, die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het stadbestuur te adviseren.

De gemeenteraad kan voor bepaalde vraagstukken het advies inwinnen van adviesraden die in de stad Maaseik werden opgericht.

Deze adviesraden hebben geen beslissingsbevoegdheid maar zijn louter adviserende organen die niet bindende adviezen geven aan de gemeenteraad.