Openbaarheid van bestuur

Om inwoners beter te betrekken bij het beleid, hebben zij recht op duidelijke en objectieve informatie.

Er is een onderscheid in actieve en passieve openbaarheid

Actieve openbaarheid

Het bestuur neemt zelf initiatieven om informatie te geven over het stadsbeleid. Dat doen we onder meer via het stedelijk informatieblad 'MAzine', de website www.maaseik.be, de verslagen van de gemeenteraad, ...

Passieve openbaarheid

Als burger heb je het recht om documenten in te kijken en/of om uitleg te vragen over dossiers. Voorbeelden zijn de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, het budget, alle stedelijke reglementen en verordeningen, ...

Praktisch

Doe je aanvraag om stukken in te kijken schriftelijk, per fax of per e-mail aan:

Stad Maaseik
t.a.v. algemeen directeur
Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
Fax: 089 560 561
E-mail: communicatie@maaseik.be

Vermeld zeker volgende gegevens:

  • je naam en correspondentieadres
  • onderwerp waarover het gaat, eventueel met vermelding van de bestuursdocumenten in kwestie, de vorm waarin de informaite bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Kostprijs

Inzage en uitleg zijn gratis.

Wil je een afschrift van een bestuursdocument, dan betaal je volgens het retributiereglement. Afhankelijk van het gevraagde formaat betaal je voor een afschrift in zwart-wit volgende bijdrage:

  • A4: €0,05 per bladzijde en €0,07 per bladzijde recto verso (met een minimum van €0,50 per document)
  • A3: €0,10 per bladzijde en €0,15 per bladzijde rector verso (met een minimum van €0,50 per document)
  • groter dan A3: €0,20 per bladzijde (met een minimum van €0,74 per document)
  • agenda en verslag van de gemeenteraad: €8 per jaar.

Je vindt heel wat documenten trouwens op onze website, waar je ze uiteraard gratis kan raadplegen.

Contactinformatie