geboorte.jpg

Geboorteaangifte

​​​Maak hie​r​ een afspraak.​​​​​​

De geboorte van een kind op het grondgebied van Maaseik moet je aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Maaseik. Voor kinderen die geboren worden in het ziekenhuis ZOL - Campus Maas & Kempen, kan je terecht bij de dienst burgerzaken van de stad Maaseik na het maken van een afspraak.

Voor de aangifte heb je als ouder 15 kalenderdagen de tijd. Als de vijftiende kalenderdag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan telt de volgende werkdag als laatst mogelijke aangiftedag.

Voorwaarden

De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen. Als de vijftiende dag valt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan telt de volgende werkdag als laatst mogelijke  aangiftedag.


Wie moet de aangifte doen?

- Gehuwd: 1 van de ouders of beiden
- Erkenning voor de aangifte van de geboorte: 1 van de ouders of beiden
- Erkenning bij de aangifte van de geboorte: Beide ouders
- Alleenstaande moeder: De moeder

Procedure

Na het maken van een afspraak, kan de aangifte van de geboorte gebeuren in het administratief centrum in Maaseik.​

Maak hier​ een afspraak.

Meebrengen

- Identiteitskaart(en) van de (beide) ouder(s)
- Document met inlichtingen voor de burgerlijke stand (zit in briefomslag die je meekrijgt in het ziekenhuis)
- Bij jullie eerste kindje moet ook de verklaring naamskeuze ingevuld en ondertekend worden door beide ouders (zit in briefomslag die je meekrijgt in het ziekenhuis)​​

Opmerking: Indien één van de ouders in het buitenland woont, dan neem je best eerst even contact op met dienst burgerzaken om te informeren welke documenten je moet meebrengen.
Tel.: (0032) 089 560 560


Bedrag

Geen kosten

Uitzonderingen

Indien je als niet-Belg het kind wilt erkennen dien je een uittreksel uit de nationale wetgeving voor te leggen met vermelding van de modaliteiten tot erkenning.