Gemeenteraadscommissies

Aankondiging gemeenteraadscommissie

Vergaderingen van gemeenteraadscommissies zijn openbaar.

Er zijn op dit moment geen gemeenteraadscommissie gekend.

Waarom gemeenteraadscommissies?

Tijdens een gemeenteraadszitting moeten een hele hoop beslissingen genomen worden. Veel tijd om ingewikkelde zaken grondig te bespreken is er vaak niet. Om dergelijke dossiers beter voor te bereiden en te bespreken, kan de gemeenteraad commissies oprichten. Commissies bereiden beslissingen van de gemeenteraad dus voor. Elke commissie werkt rond haar eigen thema‘s. 

De commissies geven advies aan de gemeenteraad maar ze hebben geen beslissingsrecht. Ook de vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraadscommissie voor de legislatuur 2019-2024 dienen nog te worden samengesteld.

Contactinformatie