Gemeenteraadscommissies

Aankondiging gemeenteraadscommissie

Vergaderingen van de gemeenteraadscommissie zijn openbaar.

Er is een gemeenteraadscommissie gepland om maandag 17 juni 2019 om 20.00 uur in de zaal voor de Sint-Bonaventurakerk (Boomgaardstraat 12) met als agenda:

  • jaarrekening 2018 stad Maaseik
  • jaarrekening 2018 OCMW
  • jaarrekening 2018 AGBM
  • jaarrekening 2018 AGBIM.

Waarom een gemeenteraadscommissie?

Tijdens een gemeenteraadszitting moeten een hele hoop beslissingen genomen worden. Veel tijd om ingewikkelde zaken grondig te bespreken is er vaak niet. Om dergelijke dossiers beter voor te bereiden en te bespreken, kan de gemeenteraad commissies oprichten. Deze commissies bereiden beslissingen van de gemeenteraad dus voor. In Maaseik is ervoor gekozen om één algemene commissie op te richten. Alle gemeenteraadsleden zijn ook lid van deze commissie. 

De commissie geeft advies aan de gemeenteraad maar ze heeft geen beslissingsrecht. Ook de vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

Gemeenteraadscommissie

De gemeenteraadscommissie voor de legislatuur 2019-2024 bestaat uit alle leden van de gemeenteraad. De voorzitter van de commissie is raadslid André Willen.

Contactinformatie