Gemeenteraadscommissies

Aankondiging gemeenteraadscommissie

Vergaderingen van gemeenteraadscommissies zijn openbaar.

De voorzitter van de gemeenteraad informeert u erover, dat op maandag 18 juni 2018 een gemeenteraadscommissie 'financiën' wordt georganiseerd. Dit gebeurt om 19.00 uur in het Stadhuis (Markt 1). Op de agenda staat de toelichting bij de jaarrekening van de stad Maaseik 2017 en bij de begrotingswijziging 2018.

Waarom gemeenteraadscommissies?

Tijdens een gemeenteraadszitting moeten een hele hoop beslissingen genomen worden. Veel tijd om ingewikkelde zaken grondig te bespreken is er vaak niet. Om dergelijke dossiers beter voor te bereiden en te bespreken, kan de gemeenteraad commissies oprichten. Commissies bereiden beslissingen van de gemeenteraad dus voor. Elke commissie werkt rond haar eigen thema‘s. 

De commissies geven advies aan de gemeenteraad maar ze hebben geen beslissingsrecht. Ook de vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

6 gemeenteraadscommissies

1. Algemeen beleid, personeel, tucht, deontologische commissie

 • André Willen (Vooruit) - voorzitter
 • Gunter Haeldermans (CD&V)
 • Hilde Vermeulen (CD&V)
 • Dirk Verlaak (Voluit)
 • Sara Didden (Open VLD)
 • Guy Telen (N-VA)
 • Guido Geusen (N-VA)
 • Leo Pieters (VB) - raadgevende stem

2. Sport, cultuur, toerisme, economie

 • Jacques Cuppens (Voluit) - voorzitter
 • Mariëtte Janssen (CD&V)
 • Hilde Vermeulen (CD&V)
 • Dominique Damen (Open VLD)
 • André Willen (Vooruit)
 • Guido Geusen (N-VA)
 • Guy Telen (N-VA)
 • Pierre Hendrikx (VB) - raadgevende stem

3. Ruimtelijke planning, mobiliteit, openbare werken

 • Antoine Schaefer (CD&V) - voorzitter
 • Gunter Haeldermans (CD&V)
 • Yvonne Van Dooren (Voluit)
 • Johan Tollenaere (Open VLD)
 • Ghislain Vermassen (Vooruit)
 • Frieda Neyens (N-VA)
 • Guido Hellings (N-VA)
 • Leo Pieters (VB) - raadgevende stem

4. Leefmilieu, kinderopvang

 • Mariëtte Janssen (CD&V) - voorzitter
 • Raf Didden (CD&V)
 • Jacques Cuppens (Voluit)
 • Rosette Dupont (Open VLD)
 • Myriam Giebens (Vooruit)
 • Frieda Neyens (N-VA)
 • Ine Franssen (N-VA)
 • Pierre Hendrikx (VB) - raadgevende stem

5. Sociaal beleid

 • Raf Opsteyn (CD&V) - voorzitter
 • Karien Vandewal (CD&V)
 • Jacques Cuppens (Voluit)
 • Dominique Damen (Open VLD)
 • Kevin Drees (Vooruit)
 • Ine Franssen (N-VA)
 • Frieda Neyens (N-VA)
 • Pierre Hendrikx (VB) - raadgevende stem 

6. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, financiën

 • Ghislain Vermassen (Vooruit) - voorzitter
 • Raf Opsteyn (CD&V)
 • Raf Didden (CD&V)
 • Dirk Verlaak (Voluit)
 • Johan Tollenaere (Open VLD)
 • Guido Hellings (N-VA)
 • Ine Franssen (N-VA)
 • Leo Pieters (VB) - raadgevende stem

Contactinformatie