Bekendmaking - Varia

 

Bekendmakingen - Varia

Voor meer info kan je terecht bij de betrokken diensten waar alle documenten ter inzage zijn tijdens de openingsuren.

  • Opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden aangewezen om in een assisenhof te zetelen.
    Burgemeester: 14/01/2021
    Bekendmaking: 14/01/2021
  • Opmaak lijst gezworenen.

    De burgemeester van de stad Maaseik brengt zijn medeburgers ter kennis dat hij, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, op maandag 30 januari 2017 te 14.00 uur, in het Administratief Centrum Maaseik overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven. Hij wordt bijgestaan door de schepenen Myriam Giebens en Gunter Haeldermans. De loting geschiedt in het openbaar.