Autonome gemeentebedrijven

Een autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een extern verzelfstandigd agentschap van de oprichtende stad of gemeente en beschikt bijgevolg over een eigen rechtspersoonlijkheid. Een AGB is steeds een 100 % dochter van de oprichtende gemeente. Een AGB kan zelf wel participeren in andere rechtspersonen waaraan ook andere (publieke of private partners) deelnemen.

Een AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur. Voor het dagelijks bestuur zorgt een directiecomité.

Voordelen

De oprichting van een AG kent verschillende voordelen:

  • Vlotte besluitvorming, met ruime delegaties aan het directiecomité.
  • Flexibel inspelen op de private markt.
  • Een AG werkt met indicatieve budgetten, waardoor sneller financiële middelen kunnen worden vrijgemaakt wanneer een gelegenheid zich voordoet.
  • In tegenstelling tot een stad kan een AG wel btw recupereren.
  • Onafhankelijke deskundigen kunnen worden opgenomen in de raad van bestuur.

Twee autonome gemeentebedrijven

Maaseik telt momenteel twee autonome gemeentebedrijven:

Beheersovereenkomsten:

Inzage

Het publiek kan inzage krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité en in de beslissingen van de gedelegeerd bestuurder. Dat kan door een afspraak te maken met de dienst communicatie-secretariaat.

Contactinformatie