Aanvraagformulier Inname Openbaar Domein

Aanvrager

Aannemer (indien van toepassing)

Ondergetekende verklaart gebruik te willen maken van het openbaar domein voor: *
Aard van het in gebruik genomen domein: *
Periode van plaatsing *

Voorwaarden van de vergunning:

  • De vergunning is op verzoek toegekend/geweigerd.
  • De vergunning eindigt op de dag hierboven onder 7 aangegeven.
  • De vergunninghouder verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van het Politiereglement op de ingebruikname van het openbaar domein d.d. 02.07.1990. Op verzoek van betrokkene wordt hem gratis een uittreksel van dit besluit dat een geheel uitmaakt met de onderhavige vergunning afgeleverd.
  • Alle voorwaarden opgelegd in het Politiereglement op de ingebruikname van het openbaar domein d.d. 02.07.1990 maken derhalve integrerend deel uit van deze vergunning en zijn te aanzien als voorwaarden waarop deze vergunning uitgereikt werd.
  • Deze vergunning brengt geen ontheffing mede van de plicht tot het aanvragen van de vergunningen die door andere wetten of verordeningen zijn voorgeschreven (bv. Bouw- of exploitatievergunning).
  • Bij de plaatsing van een container dient deze te beantwoorden aan de bepalingen van artikel 8 van het M.B. van 7 mei 1999.

Contactinformatie