Rechtspositieregeling stads- en OCMW-personeel

Specifiek in openbare besturen wordt, naast het arbeidsreglement, ook een rechtspositieregeling opgesteld. 

In de rechtspositieregelingen voor het personeel van stad en OCMW komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel

De meest recente versie van de rechtspositieregeling van het stads- en OCMW-personeel.

Contactinformatie