Rechtspositieregeling stads- en OCMW-personeel

Specifiek in openbare besturen wordt, naast het arbeidsreglement, ook een rechtspositieregeling opgesteld. 

In de rechtspositieregelingen voor het personeel van stad en OCMW komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel

De meest recente versie van de rechtspositieregeling van het stadspersoneel is van toepassing vanaf 25 juni 2018.

De meest recente versie van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel is van toepassing vanaf 28 maart 2018.

 

Contactinformatie