overlijden.jpg

Overlijden

Maak hier​ een afspraak.​
 

​​​Elk overlijden dat zich voordoet op het grondgebied van Maaseik moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van onze stad. Het overlijden kan worden aangegeven door elke meerderjarige persoon die de nodige gegevens kan verstrekken voor het opstellen van de overlijdensakte. In de praktijk gebeurt die aangifte meestal door een begrafenisondernemer die wordt aangesteld door de nabestaanden van de overledene. De begraving kan plaatsvinden nadat de akte van aangifte werd opgesteld en de toelating tot begraven werd afgeleverd. Deze toelating tot begraven kan ten vroegste 24 uur na de vaststelling van het overlijden worden afgeleverd.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Maak hier​ een afspraak.​​​

De persoon die de aangifte doet biedt zich aan, met alle vereiste documenten, voor het opmaken van de overlijdensakte. Na het opmaken van de akte kan de akte door de aangever ondertekend worden. De nodige documenten worden afgeleverd.

Uitzonderingen

n.v.t.