kermissen-en-markten-banner.jpg

Drankvergunning reizende drankgelegenheid

Als uitbater van een reizende drankgelegenheid (bv. tapwagen, mobiele cocktailbar, boot, ...) heeft u een drankvergunning nodig voor het schenken van alcohol voor consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegiste dranken (bv. bier, wijn, mousserende wijn, …) en sterke dranken (bv. gin, cognac, cocktail, …).

Deze vergunning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

Deze vergunning geldt voor het ganse grondgebied van België.

VOORWAARDEN

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet u voldoen aan de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden.

De controle van de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1-8, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning).

Dit attest moet aangeleverd worden door:

  • de uitbater
  • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde
  • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen

Indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle  medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen.

De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden.

PROCEDURE

U vraagt een drankvergunning aan bij het gemeentebestuur van uw woonplaats via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met een uittreksel uit het strafregister (model 596.1-8) voor elk van volgende personen:

  • de uitbater
  • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden deelnemen
  • alle medezaakvoerders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat
  • Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister) levert de gemeente de drankvergunning af.

BEDRAG:

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

CONTACT

Dienst Lokale Economie - T: 089 560 560 - economie@maaseik.be

Aanvraagformulier