Aanvraagformulier terrasvergunning

Aanvraagformulier vergunning inname openbaar domein door terrassen

Gegevens exploitatie

Adresgegevens 1
Vraagt een vergunning aan voor het uitzetten van een terras voor de periode *

en bevestigt een ‘objectieve aansprakelijkheidsverzekering’ te hebben afgesloten bij:

  • Op bovenstaand plan dienen door u alle voorwerpen aangeduid te worden die zullen geplaatst worden op het openbaar domein.
  • Op dit plan worden door u bovendien alle obstakels in een zone van minimum 7 meter rond de gevraagde oppervlakte weergegeven (zoals daar zijn standbeelden, openbaar straatmeubilair, bloembakken, parkeermeters, kasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, signalisatiepalen, papiermanden enzovoort). 
  • Een plaatsbeschrijving van het in te nemen openbaar domein, gestaafd met fotomateriaal. Indien de plaatsbeschrijving ontbreekt, wordt verondersteld dat het openbaar domein zich in perfecte staat bevindt.     
  • Gelieve een lijst van de verantwoordelijke(n) toe te voegen waarop ten allen tijde beroep kan gedaan worden bij eventuele problemen (naam, adres, telefoonnummer).
  • Het gemeentelijk retributiereglement op het privatief gebruik van het openbaar domein is voor deze vergunning van toepassing en kan geraadpleegd worden via www.maaseik.be/reglementen-en-verordeningen.

Contactinformatie