Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Zetelverdeling.

De wet laat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn toe van alle beslissingen te nemen, onder andere de beslissingen over de steunaanvragen, maar meestal delegeert de Raad deze opdracht aan een Bijzonder Comité genaamd het "Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst". In dit Comité zetelen enkele OCMW-raadsleden en de Voorzitter van het OCMW. Zij zijn het die in naam van het OCMW de beslissingen nemen betreffende de steunaanvragen.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) bestaat in Maaseik uit 8 leden, de voorzitter niet meegerekend.

De berekening van het aantal zetels per politieke lijst gebeurt door het aantal zetels van het bijzonder comité zonder de voorzitter (= 8) te delen door het aantal leden van de OCMW-raad (= 29) en daarna te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat elke lijst binnen de OCMW-raad heeft.

De verkozenen van de lijsten kunnen tot zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen (= 13 december) verklaren dat zij zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten. In Maaseik werd er geen lijstverbinding ingediend.

Op basis van de zetelverdeling naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en zonder rekening te houden met enige verbinding tot een groep van lijsten, is de zetelverdeling in Maaseik als volgt:

LijstZetels OCMW-raadBerekeningZetels BCSD
Open VLD88 x 8 : 29 = 2,22
PRO368066 x 8 : 29 = 1,62
N-VA44 x 8 : 29 = 1,11
CD&V77 x 8 : 29 = 1,92
Vlaams Belang44 x 8 : 29 = 1,11

Alle verdere informatie hierover evenals de desbetreffende akten zijn te vinden op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Contactinformatie