erkenning-kind.jpg

Erkenning voor/na geboorte opmaak akte

Maak hier​ een afspraak.​​​

Erkenning vóór de geboorte
Een erkenning kan al gebeuren als het kind nog niet geboren is. De toekomstige moeder van het kind dat je wilt erkennen, moet dan via een medisch attest aantonen dat ze zwanger is. Ze moet jou ook de toelating geven om haar ongeboren kind te erkennen. 
Als de erkenner een niet-Belg is en/of niet in België woont, kan je best even vooraf contact met ons opnemen.
Na het opmaken van de akte ben je de wettige vader van het kind. Je kan dan de geboorteaangifte van het kind alleen doen. 

 
Erkenning na de geboorte
Een erkenning kan eveneens plaatsvinden nadat de akte van geboorte is opgemaakt en daarin geen andere man als vader is vermeld. De moeder dient ook hier haar toelating tot erkenning te geven. Is de moeder niet - Belgische dan moet zij vooraf aantonen dat zij volgens de wetgeving van het land waarvan ze de nationaliteit bezit inderdaad kan instemmen met de erkenning. Als het kind dat je wil erkennen de leeftijd van 12 jaar al heeft bereikt, moet ook het kind zijn/haar toestemming geven.

Voorwaarden

Gehuwde en ongehuwde mannen, alsook meemoeders kunnen, mits toestemming van de moeder, een kind erkennen. De toestemming van de moeder is nodig zolang het kind minderjarig is. Als het kind 12 jaar is, moet het zelf ook toestemming geven. Bij de erkenning van een meerderjarige, moet enkel de meerderjarige toestemming geven. Samenwonen is geen voorwaarde voor erkenning.

Procedure

De moeder en de erkenner komen naar de dienst burgerlijke stand en brengen de nodige stukken mee. De akte van erkenning maken we op. De moeder en erkenner ondertekenen de akte. Na de ondertekening door de Burgemeester versturen we een kopie van de akte van erkenning. Als het een erkenning vóór de geboorte betreft moet je dit document voorleggen bij de aangifte van de geboorte.

Maak hier​ een afspraak.​

Meebrengen

  • ​De identiteitskaart/paspoort/verblijfskaart van alle betrokkenen.
  • Een attest van de dokter met voorziene bevallingsdatum.

Bedrag

geen kosten

Uitzonderingen

n.v.t.