andere-welzijnsdiensten.jpg

Andere welzijnsdiensten

FOD personen met een handicap

(Federale overheidsdienst personen met een handicap)
MAIL bij voorkeur naar goedele.ceunen@minsoc.fed.be
Tel. 02/509 81 60

Voor meer info: www.handicap.belgium.be

Je kan informatie inwinnen of vragen stellen rond je dossier bij de FOD Sociale Zekerheid i.v.m. hulp aan bejaarden, de inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, de parkeerkaart, ...

Spreekuren (zonder  afspraak) in de kantoren van OCMW Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8, 3680 Maaseik:

vanaf september 2024: iedere 1ste maandag van de maand: 10.00 - 11.30 uur 

Opgelet
- maandag 1 juli 2024 géén spreekuren
- maandag 5 augustus 2024 spreekuren van 13.30 - 15.00 uur

Contactpersoon: Goedele Ceunen

Belangrijk: voor het indienen van een aanvraag voor tegemoetkoming bij een handicap kan je ook contact opnemen met de sociale dienst van OCMW Maaseik voor een afspraak.

Huurderssyndicaat

Tel. algemeen secretariaat huurderssyndicaat op 011 33 35 76 of mail naar huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be voor een afspraak.

Voor meer info: www.huurderssyndicaat.be.

Het huurderssyndicaat neemt het op voor sociale en private huurders. Het huurderssyndicaat biedt hulp aangaande problemen rond huuraangelegenheden. Door bemiddeling komt minder dan 10% van de zaken voor de rechtbank.

Spreekuren (ENKEL op afspraak) in de kantoren van OCMW Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8, 3680 Maaseik:

er is een afspraak mogelijk iedere woensdag en dit tussen 13.30 en 16.00 uur.


zorGGroepZin (CAD Limburg & CGG  VGGZ)

(Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen)

Tel. zorGGroepZin Limburg: 011 71 60 02
Voor meer info: www.zorggroepzin.be

CAD organiseert preventie en ambulante hulpverlening met betrekking tot de thema's alcohol, tabak, legale of illegale drugs, medicatie, gokken, gamen en internet. 

Elke Limburger met een gebruik-, misbruik- of afhankelijkheidsprobleem met alcohol, medicatie (kalmeermiddelen, pijnstillers, slaapmedicatie), illegale drugs (cannabis, speed, cocaïne, heroïne, ...), gokken en kansspelen en/of overmatig internetgebruik en gamen kan terecht bij het zorGGroepZin.

Ook voor hulp- of informatievragen over gebruik, misbruik en/of afhankelijkheid kan je bij het zorGGroepZin terecht.

Spreekuren (ENKEL op afspraak) in de kantoren van OCMW Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8, 3680 Maaseik:

maandag (om de 14 dagen op de even weken):  11.30 - 15.00 uur 


Opvoedingswinkel Maasland

Tel. 0474 30 03 00
mail: info@opvoedingswinkelmaasland.be
Voor meer info: www.opvoedingswinkelmaasland.be

Kinderen opvoeden gaat op veel momenten vanzelf, maar soms is het zoeken. Opvoeden is ook een beetje maatwerk: vaste regels over hoe je je kind moet opvoeden bestaan niet. Elke ouder, elk kind en elke situatie is immers anders. Kinderen steunen, stimuleren en sturen brengt uitdagingen met zich mee. Indien nodig kan de opvoedingswinkel je hierbij helpen, van geboorte tot en met de puberteit.

Spreekuren in de kantoren van OCMW Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8, 3680 Maaseik: 

woensdag: 9.00 - 12.00 uur (zonder afspraak) 
Je kan ook bellen of mailen voor een afspraak.

Contactpersoon: Hanne Stouten.

Contactinformatie