Vrijstelling leegstand

Gegevens leegstaand gebouw / leegstaande woning

Kadastraal gekend

Houder van het zakelijk recht

Gelieve in onderstaande lijst enkel de elementen aan te kruisen en in te vullen die in uw situatie van belang zijn. Voeg waar nodig ook de gevraagde bewijsstukken toe.

Contactinformatie